سرج ارستر مخصوص باتری های خورشیدی

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 1004
سرج ارستر مخصوص باتری های خورشیدی

از این نوع سرج ارستر ها در سیتم های سولار جهت حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ استفاده می گردد. رنج ولتاژ این سرج ارستر های 900V DC ، 600V DC و 1000V DC می باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر و سیستم های فتوولتاییک فعالیت دارد.

محصولات

سرج ارستر V50-B+C 3-PH600 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V50 , 600V DC کد سفارش: 5093623

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V50-B+C 2-PH600 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V50 , 600V DC کد سفارش: 5093628

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V25-B+C 3-PH900 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V25 , 900V DC کد سفارش: 5097447

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V25-B+C 2-PH900 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V25 , 900V DC کد سفارش: 5097457

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , طبق استاندارد ، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد . رعایت این فاصله ، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن ، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V20-C 3PH-600 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 600V DC کد سفارش: 5094605

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V20-C 2PH-600 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 600V DC کد سفارش: 5094613

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V20-C 3-PH-1000 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 1000V DC کد سفارش: 5094608

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر V20-C 2-PH-1000 OBO

مدل: Complete photovoltaic Block V20 , 1000V DC کد سفارش: 5094617

سیستم فتوولتاییک , صـاعقه گیر , حفاظت DC , با نشان دهنده وضعیت عملکـرد , توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( سیستم های فتوولتاییک ) V50-B+C/0-300 PV OBO

مدل: Photovoltaic upper part کد سفارش: 5093726

سرج ارسترهای فتوولتاییک جهت حفاظت از پنل های خورشیدی در برابر جریان های سرج و صاعقه مورد استفاده قرار می گیرند.

مشاهده جزئیات