سرج ارستر کلاس D نوع III

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 4
  • تعداد بازدید:
  • 2243
سرج ارستر کلاس D نوع III

به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ری کپ (Raycap) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) و فروشنده محصولات سیرپروتک ( cirprotec) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس D نوع III) فعالیت دارد.

محصولات

ارستر ری کپ DMDR

مدل: ProTec کد سفارش: 510783 - 510833 - 510834

ارستر ری کپ DMDR ،دارای 1 خشاب جدا شونده بوده و حداکثر جریان تخلیه سوئیچینگ آن 4kA می باشد. این محصول قابلیت استفاده در شبکه های ولتاژ متناوب و مستقیم (AC/DC) را دارد و مناسب برای سیستم زمین با آرایش TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر کلاس D

مدل: ProTec کد سفارش: 508.369 - 508.370

ارستر ری کپ DMG ، دارای 1 خشاب جدا شونده بوده و حداکثر جریان تخلیه سوئیچینگ آن 10kA می باشد. این محصول قابلیت استفاده در شبکه های ولتاژ متناوب (AC) را دارد و مناسب برای سیستم زمین با آرایش TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر 16 آمپر

مدل: ProLed کد سفارش: 130304

برقگیر 16 آمپر، با حداکثر ولتاژ کارکرد275V AC ، مناسب برای سیستم زمین با آرایش TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر کلاس III

مدل: MPE Mini کد سفارش: 121280 - 121282

برقگیر کلاس III، با حداکثر ولتاژ کارکرد275V AC ، مناسب برای سیستم زمین با آرایش TN-S بوده و به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می رود.این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

پریز محافظ

مدل: ZE 200-PS کد سفارش: 121601

پریز محافظ ، با حداکثر ولتاژ کارکرد275V AC ، دارای وریستور و تیوب تخلیه گازی بوده و مناسب برای سیستم زمین با آرایش TN-S می باشد. این تجهیزات به عنوان سومین مرحله از حفاظت مداربه کار رفته و مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( محافظ برق ) FC-D OBO

مدل: Fine controller for protective contact socket کد سفارش: 5092800

سرج ارستر (محافظ برق) , کلاس D , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( حفاظت تصویری ) FC-TV-D OBO

مدل: Fine controller for video , TV and HiFi systems کد سفارش: 5092808

سرج ارستر (حفاظت تصویری) , مناسب برای سیستم های TV و HiFi , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( حفاظت گیرنده های آنتن و ماهواره )FC-SAT-D OBO

مدل: Fine controller for SAT systems and receivers کد سفارش: 5092816

سرج ارستر (حفاظت گیرنده های آنتن و ماهواره) , مناسب برای گیرنده ها و آنتن ها , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( حفاظت سیستم های تلفن و ترمینال ها ) FC-TAE-D OBO

مدل: Fine controller for telephone systems and terminals کد سفارش: 5092824

سرج ارستر (حفاظت سیستم های تلفن و ترمینال ها) , با نمایش عملکرد روی دستگاه , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( حفاظت سیستم های ISDN و ترمینال ها ) FC-ISDN-D OBO

مدل: Fine controller for ISDN telephone systems and terminals کد سفارش: 5092812

سرج ارستر (حفاظت سیستم های ISDN و ترمینال ها) , با نمایش عملکرد روی دستگاه , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( حفاظت سیستم های تلفن با RJ11 )ا FC-RJ-D OBO

مدل: Fine controller for telephone systems with RJ11) کد سفارش: 5092828

سرج ارستر (حفاظت سیستم های تلفن با RJ11 ) , با نمایش عملکرد , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 3kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ( محافظ برق ) CNS 3-D-D OBO

مدل: Fine power protection/socket bar کد سفارش: 5092701

سرج ارستر (محافظ برق) , به عنوان سومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و قادرند جریان 2.5kA با شکل موج 8/20μs را هدایت یا مسدود کنند و حداکثر سطح حفاظت مطابق استاندارد در این کلاس، 1/5kV است. این تجهیزات مستقیماً قبل از مصرف کننده نهایی الکتریکی و الکترونیکی مورد نظر، نصب می شوند .

مشاهده جزئیات

برچسب ها