طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود. برخی از ارسترهای کلاس B دارای تکنولوژی خاصی می باشند که می توان ارستر کلاس C را بلافاصله در کنار آن نصب نمود. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نماینده رسمی شرکت دهن (DEHN) ، شرکت ری کپ (Raycap) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) و فروشنده محصولات سیرپروتک ( cirprotec) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس ترکیبی B+C نوع I+II) فعالیت دارد.

لیست محصولات سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

ارستر DEHN

ارستر DEHN

ارستر DEHN ، محصول کشور آلمان ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج بوده و برای سیستم های TN-C با ولتاژ نامی 230 / 400 ولت (ساختار 0+3) مناسب می باشد.

نمایش جزئیات
سرج ارستر DEHN

سرج ارستر DEHN

سرج ارستر DEHN ، محصول کشور آلمان ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج بوده و برای سیستم های TN-S با ولتاژ نامی 230 / 400 ولت (ساختار 0+4) مناسب می باشد.

نمایش جزئیات
برقگیر DEHN

برقگیر DEHN

برقگیر DEHN ، محصول کشور آلمان ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج بوده و برای سیستم های TT و TN-S با ولتاژ نامی 230 / 400 ولت (ساختار 1+3) مناسب می باشد.

نمایش جزئیات
سرج ارستر دهن

سرج ارستر دهن

سرج ارستر دهن ، محصول کشور آلمان ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج بوده و برای سیستم های تکفاز TN با ولتاژ نامی 230 ولت (ساختار 0+2) مناسب می باشد.

نمایش جزئیات
ارستر DEHNventil M TT 2P

ارستر DEHNventil M TT 2P

ارستر DEHNventil M TT 2P ، محصول کشور آلمان ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج بوده و برای سیستم های تکفاز TT و TN-S با ولتاژ نامی 230 ولت (ساختار 1+1) مناسب می باشد.

نمایش جزئیات
خشاب محافظ فاز

خشاب محافظ فاز

خشاب محافظ فاز ، مدل DV MOD 255 محصول DEHN آلمان ، مخصوص سرج ارسترهای سری DEHNventil بوده و جریان نامی صاعقه آن 25kA می باشد.

نمایش جزئیات
خشاب محافظ نول

خشاب محافظ نول

خشاب محافظ نول ، محصول DEHN آلمان ، در دو مدل DV MOD NPE 50 و DV MOD NPE 100 ارائه شده و مخصوص سرج ارسترهای سری DEHNventil می باشد.

نمایش جزئیات
ارستر DEHNventil ZP TNC

ارستر DEHNventil ZP TNC

ارستر DEHNventil ZP TNC ، محصول DEHN آلمان، با ساختار 0+3 ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج سیستم های TN-C بوده و در ورودی سیستم های قدرت ساختمان های دارای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بیرونی استفاده می شود.

نمایش جزئیات
ارستر DEHNventil ZP TT

ارستر DEHNventil ZP TT

ارستر DEHNventil ZP TT ، محصول DEHN آلمان، با ساختار 1+3 ، ماژول ترکیبی جهت حفاظت جریان صاعقه و سرج سیستم های TT و TN-S بوده و در ورودی سیستم های قدرت ساختمان های دارای سیستم حفاظت در برابر صاعقه بیرونی استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران