سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

  • امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 15
  • تعداد بازدید:
  • 2697
سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود. برخی از ارسترهای کلاس B دارای تکنولوژی خاصی می باشند که می توان ارستر کلاس C را بلافاصله در کنار آن نصب نمود. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ری کپ (Raycap) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) و فروشنده محصولات سیرپروتک ( cirprotec) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس ترکیبی B+C نوع I+II) فعالیت دارد.

محصولات

سرج ارستر آلمانی

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0011 - 59.0012- 59.0015 - 59.0005

سرج ارستر آلمانی محصول Raycap آلمان ، دارای 1 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-C،TN-S(فقط L-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر آلمانی Raycap

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0021 - 59.0025 - 59.0027 - 59.0022 - 59.0005 - 59.0006

ارستر آلمانی Raycap ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر آلمانی 3 فاز

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0031- 59.0035 - 59.0037 - 59.0032 - 59.0004 - 59.0038

برقگیر آلمانی 3 فاز محصول Raycap آلمان ، دارای 3 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر آلمانی 4 پل

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0039 - 59.0042 - 506.450 - 59.0004 - 59.0044

ارستر آلمانی 4 پل محصول Raycap آلمان ، به صورت ماژولار بوده و قابلیت جداشدن از پایه را داشته و برای سیستم زمین TN-S مناسب می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه نامی صاعقه 12.5kA بوده و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ماژولار Raycap

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0003 - 59.0052 - 59.0051 - 59.0053 - 59.0269

ارستر ماژولار Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر ماژولار

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0059 - 59.0061 - 59.0060 - 59.0062 - 59.0003 - 59.0269

برقگیر ماژولار محصول Raycap آلمان ، دارای 4 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر سیم نول

مدل: ProTube کد سفارش: 59.0276 - 59.0269

ارستر سیم نول محصول Raycap آلمان ، مخصوص سیم نول با 1 خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ترکیبی

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0310 - 59.0311 - 59.0308

ارستر ترکیبی محصول Raycap آلمان ، شامل ترکیبی از وریستور و اسپارک گپ در یک خشاب جداشونده بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S, TN-C, TT (فقط L-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ترکیبی ماژولار

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0312 - 59.0313 - 59.0308

ارستر ترکیبی ماژولار محصول Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده شامل ترکیبی از وریستور و اسپارک گپ در هرخشاب بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ریلی

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0314 - 59.0315 - 59.0308

ارستر ریلی محصول Raycap آلمان ، دارای 3 خشاب جداشونده شامل ترکیبی از وریستور و اسپارک گپ در هرخشاب بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمینTN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 4 ماژول

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0316 - 59.0317 - 59.0308

ارستر 4 ماژول محصول Raycap آلمان ، دارای 4 خشاب جداشونده شامل ترکیبی از وریستور و اسپارک گپ در هرخشاب بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 12.5kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمینTN-Sبوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ریلی ری کپ

مدل: ProTec کد سفارش: 59.0318 - 59.0319 - 59.0308 -59.0309

ارستر ریلی ری کپ محصول Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده، یک خشاب دارای ترکیبی از وریستور و اسپارک گپ و خشاب دیگر دارای اسپارک گپ می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-Sبوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها