سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

  • امتیاز:
  • 4.6
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 12
  • تعداد بازدید:
  • 2385
سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود. برخی از ارسترهای کلاس B دارای تکنولوژی خاصی می باشند که می توان ارستر کلاس C را بلافاصله در کنار آن نصب نمود. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ری کپ (Raycap) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) و فروشنده محصولات سیرپروتک ( cirprotec) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس ترکیبی B+C نوع I+II) فعالیت دارد.

محصولات

سرج ارستر 12.5kA

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0500 - 54.0501 - 54.0502 - 54.0503

سرج ارستر 12.5kAمحصول Raycap آلمان جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم های زمین TT،TN-S،TN-C (فقط L-N) بوده و جریان تخلیه صاعقه آن 12.5kA می باشد.طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر Raycap

مدل: SafeBloc B(R) کد سفارش: 54.0507 - 54.0508 - 54.0509 - 54.0510

سرج ارستر Raycap ، مدل SafeBloc جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه کل صاعقه 25KA می باشد. سرج ارستر Raycap هیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سه فاز

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0513 - 54.0514 - 54.0515 - 54.0516

سرج ارستر سه فاز مدل SafeBloc محصول Raycap آلمان، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه کل صاعقه 37.5kA می باشد. سرج ارستر سه فازهیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ری کپ

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0519 - 54.0520 - 54.0521 - 54.0522

سرج ارستر ری کپ مدل SafeBloc محصول Raycap آلمان، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول با 4 پل، مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه کل صاعقه 50kA می باشد.سرج ارستر ری کپ هیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر TCG

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0525 - 54.0526 - 54.0527 - 54.0528

سرج ارستر TCG مدل SafeBloc محصول Raycap آلمان، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند.سرج ارستر TCG دارای اسپارک گپ بوده و برای سیستم زمین TT مناسب می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه کل صاعقه 25kA می باشد ، همچنین این سرج ارسترهیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر50kA

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0533 - 54.0534

ارستر50kA مدل SafeBloc محصول Raycap آلمان، با 3 پل و یک اسپارک گپ ، برای سیستم زمین TT مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول دارای ابعاد کوچک و جریان تخلیه کل صاعقه 50kA می باشد ، همچنین این ارسترهیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 25KA

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0537 - 54.0538 - 54.0539 - 54.0540

ارستر 25KA محصول Raycap آلمان جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم های زمینTN-S, TN-Cو TT (فقط L-N)بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 25kA می باشد.طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و دارای راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر برق دو پل

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0544 - 54.0545 - 54.0546 - 54.0547

ارستر برق دو پل محصول Raycap آلمان جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول با جریان تخلیه نامی صاعقه 25kA و جریان تخلیه کل صاعقه 50KA ، مناسب برای سیستم های زمینTN-S می باشد.طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و دارای راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 75kA

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0550 - 54.0551 - 54.0552 - 54.0553

ارستر 75kA محصول Raycap آلمان جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول با جریان تخلیه نامی صاعقه آن 25kA و جریان تخلیه کل صاعقه 75kA مناسب برای سیستم های زمین TN-C می باشد.طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و دارای راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 100kA

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0556 - 54.0557 - 54.0558 - 54.0559

ارستر 100kA محصول Raycap آلمان ، با جریان تخلیه نامی صاعقه آن 25kA و جریان تخلیه کل صاعقه 100kA برای سیستم های زمین TN-S مناسب می باشد.طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و دارای راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر سیستم TT

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0562 - 54.0563 - 54.0564 - 54.0565

ارستر سیستم TT محصول Raycap آلمان دارای یک اسپارک گپ بوده و جریان تخلیه نامی صاعقه آن 25kA و جریان تخلیه کل صاعقه آن 50kA می باشد. طراحی ارستر سیف بلاک SafeBloc بگونه ای است که هیچ نشتی جریانی ندارد و دارای راه کاری ایمن با ابعادی کوچک با قابلیت نصب روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 230 ولت

مدل: SafeBloc کد سفارش: 54.0570 - 54.0571

ارستر 230 ولت مدل SafeBloc محصول Raycap آلمان ، دارای 3 پل و یک اسپارک گپ بوده و برای سیستم زمین TT مناسب می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک با جریان تخلیه نامی صاعقه 25kA و جریان تخلیه کل صاعقه 100kA می باشد ، همچنین این ارسترهیچ نشتی جریانی نداشته و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها