ترانکینگ کابل از جنس پلاستیک PVC مناسب جهت فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و غیره و با مشخصات زیر موجود می باشند: 1-مینی ترانکینگ 2-ترانکینگ با عمق 15 میلی متر و عرض 15 میلی متر 3-ترانکینگ با عمق 20 میلی متر و عرض های 20, 35, 50 و50 میلی متر با روکش محافظ 4-ترانکینگ با عمق 25 میلی متر و عرض های 25, 40 و40 میلی متر با روکش محافظ 5-ترانکینگ با عمق 30 میلی متر و عرض های 30 و40 میلی متر 6-ترانکینگ با عمق 40 میلی متر و عرض های 40, 60, 90 و 110 میلی متر 7-ترانکینگ با عمق 60 میلی متر و عرض های 60, 90 و230 میلی متر 8-ترانکینگ با عمق 60 میلی متر و عرض های 110, 130, 150, 170 و 210 میلی متر با قابلیت نصب ماژول 9-ترانکینگ با عمق 80 میلی متر و عرض های 170 و210 میلی متر 10-ترانکینگ با عمق 100 میلی متر و عرض های 130 و230 میلی متر 11-ترانکینگ های عمومی شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) آلمان در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانکینگ PVC یا WKD cable trunking systems plastic فعالیت دارد.

لیست محصولات ترانکینگ کابل PVC

مینی ترانکینگ

مینی ترانکینگ

مدل: WDKM7
کد سفارش: 6150071
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 10 میلی متر

ترانکینک عمق 10 میلی متر

مدل: WDK 10020, WDK-N 10020
کد سفارش: 6150764, 6150411
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 15 میلی متر

ترانکینک عمق 15 میلی متر

مدل: WDK, WDK-N
کد سفارش: 6191010, 6150527
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 20 میلی متر

ترانکینک عمق 20 میلی متر

مدل: WDK, WDK-N
کد سفارش: 6191037, 6191045, 6168736
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 25 میلی متر

ترانکینک عمق 25 میلی متر

مدل: WDK, WDK-N
کد سفارش: 6191053, 6191061
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 30 میلی متر

ترانکینک عمق 30 میلی متر

مدل: WDK
کد سفارش: 6191096, 6191118
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 40 میلی متر

ترانکینک عمق 40 میلی متر

مدل: WDK
کد سفارش: 6191126, 6191134, 6191142, 6191150
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 60 میلی متر

ترانکینک عمق 60 میلی متر

مدل: WDK 60060
کد سفارش: 6191193
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 80 میلی متر

ترانکینک عمق 80 میلی متر

مدل: WDK 80170, WDK 80210
کد سفارش: 6191304, 6191312
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir