ترانکینگ کابل از جنس پلاستیک PVC مناسب جهت فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و غیره و با مشخصات زیر موجود می باشند: 1-مینی ترانکینگ 2-ترانکینگ با عمق 15 میلی متر و عرض 15 میلی متر 3-ترانکینگ با عمق 20 میلی متر و عرض های 20, 35, 50 و50 میلی متر با روکش محافظ 4-ترانکینگ با عمق 25 میلی متر و عرض های 25, 40 و40 میلی متر با روکش محافظ 5-ترانکینگ با عمق 30 میلی متر و عرض های 30 و40 میلی متر 6-ترانکینگ با عمق 40 میلی متر و عرض های 40, 60, 90 و 110 میلی متر 7-ترانکینگ با عمق 60 میلی متر و عرض های 60, 90 و230 میلی متر 8-ترانکینگ با عمق 60 میلی متر و عرض های 110, 130, 150, 170 و 210 میلی متر با قابلیت نصب ماژول 9-ترانکینگ با عمق 80 میلی متر و عرض های 170 و210 میلی متر 10-ترانکینگ با عمق 100 میلی متر و عرض های 130 و230 میلی متر 11-ترانکینگ های عمومی شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) آلمان در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانکینگ PVC یا WKD cable trunking systems plastic فعالیت دارد.

لیست محصولات ترانکینگ کابل PVC

مینی ترانکینگ

مینی ترانکینگ

مینی ترانکینگ با چسب نواری جهت اتصال راحت و مستقیم به دیوار استفاده می شود. با جدا کردن روکش چسب نواری پایه، می توان ترانکینگ سری WDK را بطور مستقیم به دیوار چسباند.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 10 میلی متر

ترانکینک عمق 10 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 10 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در دو رنگ سفید و کرم می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 15 میلی متر

ترانکینک عمق 15 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 15 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در سه رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 20 میلی متر

ترانکینک عمق 20 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 20 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در چهار رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 25 میلی متر

ترانکینک عمق 25 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 25 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در چهار رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 30 میلی متر

ترانکینک عمق 30 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 30 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در پنج رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن و قرمز قهوه ای می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 40 میلی متر

ترانکینک عمق 40 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 40 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در چهار رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 60 میلی متر

ترانکینک عمق 60 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 60 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در چهار رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن می باشد.

نمایش جزئیات
ترانکینک عمق 80 میلی متر

ترانکینک عمق 80 میلی متر

ترانکینگ و کاور با پایه سوراخ کاری شده می باشد. ترانکینک عمق 80 میلی متر سری WDK شرکت OBO آلمان، ازجمله ترانکینگ های PVC در چهار رنگ سفید و کرم و خاکستری تیره و خاکستری روشن می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران