ترانس جریان سری BusBar

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 1633
ترانس جریان سری BusBar

ترانس جریان سری BusBar یا سری LCTB محصول شرکت لومل کشور لهستان جهت اندازه گیری جریان در رنج وسیع با ابعاد مختلف و سطوح آمپراژ متنوع طراحی و ساخته شده و در 26 مدل ارایه گردیده است.مشخصات فنی ، ویژگی ها و کاربردهای این نوع ترانس جریان در بخش محصولات سایت به تفکیک و تشریح آورده شده است. از ویژگی های ترانس جریان سری BusBar می توان به موارد زیر اشاره نمود : -رنج جریان اولیه 40 تا 7500 آمپر -جریان ثانویه 1 یا 5 آمپر - کلاس دقت 0.2S ، 0.2 ، 0.5 و 1 شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت لومل LUMEL در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع محصولات ترانس جریان سری BusBar شرکت لومل فعالیت دارد .

محصولات

ترانس جریان Busbar

مدل: LCTB 45 کد سفارش: LCTB 45/21 (40) a/b A, cVA , d

ترانس جریان Busbar سری 45 LCTB مدل LCTB 45/21 (40) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان Busbar قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس اندازه گیری جریان

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/21 (30) a/b A, cVA , d

ترانس اندازه گیری جریان سری 50 LCTB مدل LCTB 50/21 (30) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس اندازه گیری جریان قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان 600 آمپر

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/30 (30) a/b A, cVA , d

ترانس جریان 600 آمپر سری 50 LCTB مدل LCTB 50/30 (30) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان 600 آمپر قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان ct

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/21 (50) a/b A, cVA , d

ترانس جریان ct سری 50 LCTB مدل LCTB 50/21 (50) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان ct قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ct اندازه گیری

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/30 (50) a/b A, cVA , d

ct اندازه گیری سری 50 LCTB مدل LCTB 50/30 (50) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ct اندازه گیری قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان

مدل: LCTB 62 کد سفارش: LCTB 62/20 (40) a/b A, cVA , d

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان سری 62 LCTB مدل LCTB 62/20 (40) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانسفورماتور اندازه گیری جریان قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانسفورمر جریان

مدل: LCTB 62 کد سفارش: LCTB 62/30 (40) a/b A, cVA , d

ترانسفورمر جریان سری 62 LCTB مدل LCTB 62/30 (40) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانسفورمر جریان قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان LUMEL

مدل: LCTB 62 کد سفارش: LCTB 62/30 (50) a/b A, cVA , d

ترانس جریان LUMEL سری 62 LCTB مدل LCTB 62/30 (50) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان LUMEL قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان 800 آمپر

مدل: LCTB 62 کد سفارش: LCTB 62/40 (40) a/b A, cVA , d

ترانس جریان 800 آمپر سری 62 LCTB مدل LCTB 62/40 (40) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان 800 آمپر قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان تابلویی

مدل: LCTB 74 کد سفارش: LCTB 74/20 (45) a/b A, cVA , d

ترانس جریان تابلویی سری 74 LCTB مدل LCTB 74/20 (45) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان در رنج 30 تا 400 آمپر ، طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان تابلویی قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانسفورماتور جریان ct

مدل: LCTB 74 کد سفارش: LCTB 74/30 (45) a/b A, cVA , d

ترانسفورماتور جریان ct سری 74 LCTB مدل LCTB 74/30 (45) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان در رنج 30 تا 800 آمپر ، طراحی گردیده است. همچنین ترانسفورماتور جریان ct قابلیت نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان اندازه گیری

مدل: LCTB 74 کد سفارش: LCTB 74/40 (45) a/b A, cVA , d

ترانس جریان اندازه گیری سری 74 LCTB مدل LCTB 74/40 (45) محصول شرکت لومل ، جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان در رنج 40 تا 1000 آمپر ، طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان اندازه گیری قابلیت نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات