ترانس جریان فشار ضعیف لومل

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 2560
ترانس جریان فشار ضعیف لومل

ترانس جریان فشار ضعیف لومل محصول شرکت لومل لهستان دارای چهار سری LCTR ، LCTB ، LCTM و LCTS جهت اندازه گیری جریان الکتریکی جهت اعمال به دیگر تجهیزات و میترهای اندازه گیری طراحی شده است. سری ترانس جریان فشار ضعیف لومل به شرح زیر است : -LCTM : از جمله ترانس های Wound Primary می باشند که سیم پیچ اولیه آنها نزدیک به بدنه ترانس جریان بوده و در مواقعی که نسبت تبدیل کوچکی برای ترانس جریان مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند. -LCTR : سری Round Conductor بوده و همانگونه که از نام آن بر می آید دارای کلمپ دایره ای برای اندازه گیری جریان می باشد. این ترانس دارای مدل های گوناگون بوده و 30 تا 600 آمپر را اندازه گیری می نماید. - LCTB : سری Busbar دارای دقت بسیار بالای اندازه گیری با کلاس های 0.2 ، 0.2S ، 0.5 و 1 جهت اندازه گیری جریان های 30 تا 7500 آمپر پیشنهاد می گردد. -LCTS : سری Split Core برای اندازه گیری جریان بدون قطع مدار مورد استفاده قرار می گیرد و رنج 100 تا 5000 آمپر را نیز پوشش می دهد. * مشخصات فنی ، کاربردها و توضیحات بیشتر در مورد محصولات و مدل های مختص به هریک از سری های فوق به تفکیک و تفضیل در بخش محصولات آمده است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت لومل LUMEL در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع محصولات ترانس جریان فشار ضعیف لومل شرکت لومل فعالیت دارد .

محصولات

ترانس جریان لومل

مدل: LCTM کد سفارش: LCTM 62/W (40) a/bA ,cVA , z

ترانس جریان لومل سری LCTM مدل LCTM 62/W (40) محصول شرکت LUMEL ، دارای سیم پیچ اولیه مخصوص به خود می باشد. کلمپ های سیم پیچ اولیه در قسمت بالای ترانس و در کنار کلمپ های سیم پیچ ثانویه قرار گرفته اند.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان Wound Primary

مدل: LCTM کد سفارش: LCTM 74/W (45) a/bA ,cVA , z

ترانس جریان Wound Primary سری LCTM مدل LCTM 74/W (45) محصول شرکت لومل ، دارای سیم پیچ اولیه مخصوص به خود می باشد. کلمپ های سیم پیچ اولیه در قسمت بالای ترانس و در کنار کلمپ های سیم پیچ ثانویه قرار گرفته اند.

مشاهده جزئیات

ترانس سی تی

مدل: LCTR کد سفارش: LCTR 45/14 (40) a/b A , c VA , d

ترانس سی تی سری LCTR مدل LCTR 45/14 (40) از محصولات شرکت لومل با هادی دایره ای در سیم پیچ اولیه مناسب برای اعمال یا قرار گیری بر روی مدار تحت اندازه گیری جریان است.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان سی تی

مدل: LCTR کد سفارش: LCTR 50/14 (30) a/b A , c VA , d

ترانس جریان سی تی سری LCTR مدل LCTR 50/14 (30) از محصولات شرکت لومل با هادی دایره ای در سیم پیچ اولیه مناسب برای اعمال یا قرار گیری بر روی مدار تحت اندازه گیری جریان است.

مشاهده جزئیات

ترانس ct

مدل: LCTR کد سفارش: LCTR 50/14 (50) a/b A , c VA , d

ترانس ct سری LCTR مدل LCTR 50/14 (50) از محصولات شرکت لومل با هادی دایره ای در سیم پیچ اولیه مناسب برای اعمال یا قرار گیری بر روی مدار تحت اندازه گیری جریان است.

مشاهده جزئیات

ترانسفورماتور ct

مدل: LCTR کد سفارش: LCTR 62/R (40) a/b A , c VA , d

ترانسفورماتور ct سری LCTR مدل LCTR 62/R (40) از محصولات شرکت لومل با هادی دایره ای در سیم پیچ اولیه مناسب برای اعمال یا قرار گیری بر روی مدار تحت اندازه گیری جریان است.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان Busbar

مدل: LCTB 45 کد سفارش: LCTB 45/21 (40) a/b A, cVA , d

ترانس جریان Busbar سری 45 LCTB مدل LCTB 45/21 (40) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان Busbar قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس اندازه گیری جریان

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/21 (30) a/b A, cVA , d

ترانس اندازه گیری جریان سری 50 LCTB مدل LCTB 50/21 (30) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس اندازه گیری جریان قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان 600 آمپر

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/30 (30) a/b A, cVA , d

ترانس جریان 600 آمپر سری 50 LCTB مدل LCTB 50/30 (30) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان 600 آمپر قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانس جریان ct

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/21 (50) a/b A, cVA , d

ترانس جریان ct سری 50 LCTB مدل LCTB 50/21 (50) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانس جریان ct قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ct اندازه گیری

مدل: LCTB 50 کد سفارش: LCTB 50/30 (50) a/b A, cVA , d

ct اندازه گیری سری 50 LCTB مدل LCTB 50/30 (50) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ct اندازه گیری قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان

مدل: LCTB 62 کد سفارش: LCTB 62/20 (40) a/b A, cVA , d

ترانسفورماتور اندازه گیری جریان سری 62 LCTB مدل LCTB 62/20 (40) جهت نصب بر روی ریل و هادی حلقوی مدار تحت اندازه گیری جریان طراحی گردیده است. همچنین ترانسفورماتور اندازه گیری جریان قادر به نصب بر روی دیواره تابلو و یا هر سطحی را با گیره های تعبیه شده داراست.

مشاهده جزئیات