میترهای اندازه گیری دیجیتال برای قرائت مقادیر DC و AC پارامتر های جریان، ولتاژ، فرکانس، وات، وار،کسینوس فی (ضریب قدرت یا ضریب توان) و دمـا مورد استفاده قرار می گیرند. این میترها، مقادیر را بر روی سون سگمنت نمایش می دهند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده انحصاری شرکت زیگلر (Ziegler)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری و میتر تابلویی دیجیتال شامل انواع میتر های جریان مستقیم (میترهای DC)، میتر های جریان متناوب (میتر های AC) و لوازم جانبی میتر دیجیتال فعالیت دارد.

لیست محصولات میتر تابلویی دیجیتال

آمپرمتر/ ولت متر قابل برنامه ریزی

آمپرمتر/ ولت متر قابل برنامه ریزی

مدل: ZIM PROE+ | DPM Eine+ |
کد سفارش: ZIM PROE+ | DPM Eine+
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر/ ولت متر AC دیجیتال قابل برنامه ریزی ZIM PROE N - تک فاز  ( با کلید لمسی)
آمپرمتر/ ولت متر AC  دیجیتال قابل برنامه ریزی ZIM PROE N -  سه فاز (با کلید لمسی)
آمپرمتر DC

آمپرمتر DC

مدل: 24x48 | 24x96 | 48x96 | 96x96 | 72x144
کد سفارش: 24x48D | 24x48F | 24x96S | 48x96A | 72x144AN | 48x96B | 72x144BN | 48x96C | 72x144CN
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر/ ولت متر تابلویی دیجیتال

آمپرمتر/ ولت متر تابلویی دیجیتال

مدل: DPM
کد سفارش: PGDA | PGDV | PGD3A | PGD3V
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر/ ولت متر قابل برنامه ریزی

آمپرمتر/ ولت متر قابل برنامه ریزی

مدل: DPM ZIS Eine | ZIM PROE
کد سفارش: ZIS Eine 3V | ZIS Eine 3A | ZIS Eine V | ZIS Eine A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ولت متر دیجیتال DC

ولت متر دیجیتال DC

مدل: R312
کد سفارش: R312 DC Voltage
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
آمپرمتر دیجیتال AC/DC

آمپرمتر دیجیتال AC/DC

مدل: R312
کد سفارش: R312 AC/DC TRMS Current
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ولت متر دیجیتال AC

ولت متر دیجیتال AC

مدل: R312
کد سفارش: R312 AC TRMS voltage
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir