ترانس جریان فشار ضعیف دیف محصول شرکت دیف DEIF ، شامل 7 سری محصول می باشد. ترانس جریان در تیپ های ASR/ASK PCT ، WSK ، SCT ، KBU ، SASR/SASK و KSU/SUSK توسط شرکت دیف ارایه گردیده است ، به اضافه اینکه مقاومت موازی (شنت) نیز در این دسته از محصولات گنجانده شده است. مشخصاف فنی هر یک از مدل های فوق در بخش محصولات به تفکیک آمده است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت دیف DEIF در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع محصولات ترانس جریان فشار ضعیف دیف این شرکت فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس جریان فشار ضعیف دیف

ترانس اندازه گیری

ترانس اندازه گیری

مدل: ASR/ASK
کد سفارش: ASK xx.x , ASR xx.x
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانس جریان دیف

ترانس جریان دیف

مدل: PCT
کد سفارش: PCT 100 Order No :121801000x
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانسفورماتور جریان

ترانسفورماتور جریان

مدل: WSK
کد سفارش: WSK xx.x
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانس جریان حلقوی

ترانس جریان حلقوی

مدل: SCT
کد سفارش: SCT xxx
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانس حلقوی

ترانس حلقوی

مدل: KBU
کد سفارش: KBU xxx
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانس حفاظتی

ترانس حفاظتی

مدل: SASR/SASK
کد سفارش: SASK xxx , SASR xxx
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
ترانس جریان جمع کننده

ترانس جریان جمع کننده

مدل: KSU/SUSK
کد سفارش: KSU x , SUSK x
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir