مانیتورینگ عایقی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های اندازه گیری پارامترهای الکتریکی در صنایع ، پست های برق فشار قوی و... کاربرد فراوانی دارد. مانیتورینگ عایقی به خصوص در شبکه های برق زمین نشده (شبکه IT) کاربرد فراوانی دارد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت های دیف (DEIF) و مگاکن (Megacon) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی، لوازم اندازه گیری و میتر تابلویی آنالوگ شامل انواع میترهای مانیتورینگ عایقی فعالیت دارد.

لیست محصولات مانیتورینگ عایقی

میتر عایقی

میتر عایقی

مدل: SIM-Q , SIM-Q LF
کد سفارش: SIM-Q x-y z , SIM-Q LF x-y z
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
میتر عایقی دیف

میتر عایقی دیف

مدل: ADL-111Q96
کد سفارش: ADL-111Q96 x Vdc
شرکت سازنده: DEIF
نمایش جزئیات
میتر عایقی ZURC

میتر عایقی ZURC

مدل: MEG-1000
کد سفارش: Z15xxx
شرکت سازنده: ZURC
نمایش جزئیات
میتر عایقی تابلویی

میتر عایقی تابلویی

مدل: KPM161
کد سفارش: KPM161x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات
مانیتورینگ عایقی

مانیتورینگ عایقی

مدل: KCM161
کد سفارش: KCM161x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات
مانیتورینگ عایقی شبکه IT

مانیتورینگ عایقی شبکه IT

مدل: KPM163
کد سفارش: KPM163x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات
پنل میتر عایقی

پنل میتر عایقی

مدل: KCM163
کد سفارش: KCM163x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات
میتر عایقی Megacon

میتر عایقی Megacon

مدل: KPM165
کد سفارش: KPM165x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات
نظارت عایقی شبکه IT

نظارت عایقی شبکه IT

مدل: KCM165
کد سفارش: KCM165x
شرکت سازنده: Megacon
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir