فیلتر PCB محصول شرکت شافنر جزو محصولات EMC/EMI می باشد. فیلتر PCB به فیلترهایی اطلاق می شود که در آنها از برد مدار چاپی (Printed Circuit Board) استفاده گردیده است. این فیلترها توسط شرکت شافنر در چهار سری FN 402 ، FN 405 ، FN 406 و FN 410 ارایه شده است. مشخصات فنی و کاربردهای هر یک از این سری فیلترها در بخش محصولات به تفکیک و تفضیل آمده است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت شافنر (Schaffner) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع فیلتر PCB فعالیت دارد .

لیست محصولات فیلتر PCB

فیلتر PCB شافنر

فیلتر PCB شافنر

فیلتر PCB شافنر سری FN 402 جزو فیلترهای تک فاز می باشد که جهت نصب آسان و سریع به صورت PCB طراحی گردیده است. انتخاب فیلتر PCB شافنر یک دسترسی به استانداردهای بین المللی فیلتر و دارای تاییدیه های ایمنی را فراهم می آورد. فیلتر PCB شافنر استاندارد ، راه حلی برای از بین بردن تداخلات EMI سیستم می باشد . رنج های آمپراژی گسترده و ورژن های پزشکی ، انتخاب این فیلترها را برای کاربردهای مختلف ساده تر می نماید.

نمایش جزئیات
فیلتر PCB تک فاز

فیلتر PCB تک فاز

فیلتر PCB تک فاز سری FN 405 جزو فیلترهای تک فاز می باشد که جهت نصب آسان و سریع به صورت PCB طراحی گردیده است. تنها تفاوت سری FN 405 با FN 402 در نداشتن ورژن پزشکی و جریان های نامی می باشد. انتخاب فیلتر PCB تک فاز یک دسترسی به استانداردهای بین المللی فیلتر و دارای تاییدیه های ایمنی را فراهم می آورد. فیلتر PCB تک فاز استاندارد ، راه حلی برای از بین بردن تداخلات EMI سیستم می باشد . رنج های آمپراژی گسترده ، انتخاب این فیلترها را برای کاربردهای مختلف ساده تر می نماید.

نمایش جزئیات
فیلتر PCB فشرده

فیلتر PCB فشرده

فیلتر PCB فشرده سری FN 406 جزو فیلترهای تک فاز می باشد که جهت نصب آسان و سریع به صورت PCB طراحی گردیده است. انتخاب فیلتر PCB فشرده یک دسترسی به استانداردهای بین المللی فیلتر و دارای تاییدیه های ایمنی را فراهم می آورد.فیلتر PCB فشرده استاندارد ، راه حلی برای از بین بردن تداخلات EMI سیستم می باشد . رنج های آمپراژی گسترده و ورژن های پزشکی ، انتخاب این فیلترها را برای کاربردهای مختلف ساده تر می نماید.

نمایش جزئیات
فیلتر PCB دو طبقه

فیلتر PCB دو طبقه

فیلتر PCB دو طبقه سری FN 410 جزو فیلترهای تک فاز و دو طبقه می باشد که جهت نصب آسان و سریع به صورت PCB طراحی گردیده است. تنها تفاوت سری FN 410 با FN 402 در نداشتن ورژن پزشکی و جریان های نامی می باشد. انتخاب فیلتر PCB دو طبقه یک دسترسی به استانداردهای بین المللی فیلتر و دارای تاییدیه های ایمنی را فراهم می آورد. فیلتر PCB دو طبقه استاندارد ، راه حلی برای از بین بردن تداخلات EMI سیستم می باشد . رنج های آمپراژی گسترده ، انتخاب این فیلترها را برای کاربردهای مختلف ساده تر می نماید.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران