محصولات واسط تغذیه شرکت شافنر به دو بخش خازن های واسط و فیلترها تقسیم بندی گردیده است. این محصولات در مجموع در چهار سری FN 751X ، FN 756X ، FN 761X و FN 766X ارایه گردیده اند. در واقع وظیفه اصلی محصولات واسط تغذیه ، جلوگیری از انتشار تداخلات الکترومغناطیسی منتشر شده توسط تجهیز به منبع تغذیه و بالعکس می باشد. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت شافنر (Schaffner) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل محصولات واسط تغذیه فعالیت دارد .

لیست محصولات واسط تغذیه

خازن تغذیه AC

خازن تغذیه AC

خازن تغذیه AC محصول شرکت شافنر سری FN 751X موجب کاهش در پهنای باند وسیعی از فرکانس های تداخلی و مخرب از رنج چند ده کیلوهرتز تا محدوده گیگاهرتز می شود. ساختار خازن تغذیه AC به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با خازن های دو سیمه معمولی ، دارای عملکرد میرایی فوق العاده ای می باشد. ارایه ورژن های مختلف از لحاظ جریان نامی و سطوح میرایی فرصت مناسبی را برای سفارش های مختلف بر اساس کاربردهای خاص فراهم آورده است. خازن تغذیه AC سری FN 751X برای ولتاژ های تا 300VAC و فرکانس 50/60 هرتز طراحی و بهبود یافته اند.

نمایش جزئیات
فیلتر تغذیه AC

فیلتر تغذیه AC

فیلتر تغذیه AC محصول شرکت شافنر سری FN 761X موجب کاهش در پهنای باند وسیعی از فرکانس های تداخلی و مخرب از رنج چند ده کیلوهرتز تا محدوده گیگاهرتز می شود. ساختار فیلتر تغذیه AC به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با خازن هایی با همان جریان نامی دارای سطح میرایی EMI بالاتری می باشد. فیلتر تغذیه AC به ویژه جهت کاربردهایی که منابع تغذیه کمتر از 50 اهم دارند بسیار مناسب است. ارایه ورژن های مختلف از لحاظ جریان نامی و سطوح میرایی فرصت مناسبی را برای سفارش های مختلف بر اساس کاربردهای خاص فراهم آورده است. فیلتر تغذیه AC سری FN 761X برای ولتاژ های تا 300VAC با فرکانس 50/60 هرتز طراحی و بهبود یافته اند.

نمایش جزئیات
فیلتر تغذیه DC

فیلتر تغذیه DC

فیلتر تغذیه DC محصول شرکت شافنر سری FN 766X موجب کاهش در پهنای باند وسیعی از فرکانس های تداخلی و مخرب از رنج چند ده کیلوهرتز تا محدوده گیگاهرتز می شود. ساختار فیلتر تغذیه AC به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با خازن هایی با همان جریان نامی دارای سطح میرایی EMI بالاتری می باشد. فیلتر تغذیه DC به ویژه جهت کاربردهایی که منابع تغذیه کمتر از 50 اهم دارند بسیار مناسب است. ارایه ورژن های مختلف از لحاظ جریان نامی و سطوح میرایی فرصت مناسبی را برای سفارش های مختلف بر اساس کاربردهای خاص فراهم آورده است. فیلتر تغذیه DC سری FN 766X برای ولتاژ های تا 130VAC با فرکانس 50/60 هرتز و 130VDC طراحی و بهبود یافته اند.

نمایش جزئیات
خازن تغذیه DC

خازن تغذیه DC

خازن تغذیه DC محصول شرکت شافنر سری FN 756X موجب کاهش در پهنای باند وسیعی از فرکانس های تداخلی و مخرب از رنج چند ده کیلوهرتز تا محدوده گیگاهرتز می شود. ساختار خازن تغذیه DC به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با خازن هایی با همان جریان نامی دارای سطح میرایی EMI بالاتری می باشد. خازن تغذیه DC به ویژه جهت کاربردهایی که منابع تغذیه کمتر از 50 اهم دارند بسیار مناسب است. ارایه ورژن های مختلف از لحاظ جریان نامی و سطوح میرایی فرصت مناسبی را برای سفارش های مختلف بر اساس کاربردهای خاص فراهم آورده است. خازن تغذیهDC سری FN 756X برای ولتاژ های تا 130VDC و 130VAC با فرکانس 50/60 هرتز طراحی و بهبود یافته اند.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران