چوک EMC/EMI محصول شرکت شافنر دارای دو بخش چوک های مود مشترک و چوک های اشباع می باشد. چوک EMC/EMI در مجموع دارای پنج محصول است. مشخصات فنی ، کاربردها و مزایای استفاده از هریک از محصولات در بخش محصولات به تفکیک آمده است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت شافنر (Schaffner) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع محصولات چوک EMC/EMI فعالیت دارد.

لیست محصولات چوک EMC/EMI

چوک فیلتر نویز

چوک فیلتر نویز

همانطور که از نام چوک فیلتر نویز مشخص است ، این چوک در فیلترهای نویز به کاررفته در شبکه های AC مورد استفاده قرار می گیرد. چوک فیلتر نویز سری EV/EH محصول کمپانی شافنر آلمان می باشد. نویز در خطوط توان الکتریکی تجاری می تواند در تجهیزات نفوذ کرده و باعث اختلال در عملکرد آنها گردد. نویزهای تولید شده توسط تجهیزات الکتریکی مانند منابع تغذیه سوئیچینگ باید در سیستم الکتریکی فیلتر شوند. چوک مود مشترک مانند چوک فیلتر نویز سری EV/EH به همراه خازن های بای پس خط تشکیل یک فیلتر نویز EMI را می دهند.

نمایش جزئیات
چوک  اشباع شافنر

چوک اشباع شافنر

چوک اشباع شافنر سری RI ، امپدانس را در لحظه سوئیچینگ تغییر داده و می تواند در میرایی تداخلات متقارن یا تداخلات مود تفاضلی که در کاربردهایی با سوئیچ زنی سریع و درآمپراژ بالا به وجود می آید ، مورد استفاده قرار گیرد. جهت میرایی بهینه ، چوک اشباع شافنر سری RI باید تا حد امکان نزدیک نیمه هادی ادوات سوئیچینگ نصب گردد.

نمایش جزئیات
چوک ولتاژ بالا

چوک ولتاژ بالا

چوک ولتاژ بالا محصول شرکت شافنر جزو چوک های مود مشترک مورد استفاده در فیلترهای نویز در سیستم های قدرت تا 600VAC و همچنین مناسب برای کاربردهای DC مانند سلول های فتوولتاییک و... تا ولتاژ 1000 VDC می باشد. فیلتر نویز EMI تجهیزات الکترونیکی می تواند از تداخل نویز حاصل از دستگاههایی مانند تلویزیون و رادیو در خطوط قدرت جلوگیری نماید. همچنین ، چوک ,ولتاژ بالا سری RB به کار رفته در از بین بردن نویز EMI می تواند در فیلترهای PCB طراحی شده با خازن های بای پس مورد استفاده قرار گیرد.

نمایش جزئیات
چوک جریان بالا

چوک جریان بالا

چوک جریان بالا سری RD محصول شرکت شافنر میراکننده سیگنال تداخلات مود مشترک نامتقارن (P/N –> E) به وسیله اتصال سری میان ورودی سه فاز و نول در سیستم AC می باشد. همچنین مولفه های متقارن نویز نیز توسط اندوکتانس نشتی سیم پیچ میرا می گردد.

نمایش جزئیات
چوک  شافنر

چوک شافنر

چوک شافنر سری RN محصول شرکت شافنر میراکننده سیگنال تداخلات مود مشترک نامتقارن (P/N –> E) به وسیله اتصال سری میان ورودی سه فاز و نول در سیستم AC می باشد. همچنین مولفه های متقارن نویز نیز توسط اندوکتانس نشتی سیم پیچ میرا می گردد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران