فیلتر تک فاز EMC/EMI شامل سه دسته فیلتر تک فاز یک طبقه ، دو طبقه و سه طبقه می باشد. این فیلترها بر اساس طراحی فیلتر به صورت چند طبقه دسته بندی شده اند که دارای کاربردهای متفاوت و خواص میرایی الکترومغناطیسی خاص خود می باشند. فهرستی از کاربردهای کلی فیلتر تک فاز EMC/EMI به اختصار در زیر آمده است : - تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی -تجهیزات خانگی -تجهیزات پزشک -تجهیزات اتوماسیون اداری - تجهیزات انتقال داده(Datacom) شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت شافنر (Schaffner) , و نمایندگی فروش شرکت مورالکترونیک (Murrelektronik) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع فیلترهای تک فاز EMC/EMI فعالیت دارد.

لیست محصولات فیلتر تک فاز EMC/EMI

فیلتر EMI یک طبقه

فیلتر EMI یک طبقه

مدل: FN 2010
کد سفارش: FN 2010x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر EMI دو طبقه

فیلتر EMI دو طبقه

مدل: FN 2060
کد سفارش: FN 2060x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر EMI چند طبقه

فیلتر EMI چند طبقه

مدل: FN 352Z
کد سفارش: FN 352Z-x-y
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر سه طبقه شافنر

فیلتر سه طبقه شافنر

مدل: FN 700Z
کد سفارش: FN 700Z-x-y
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر نویز دو طبقه

فیلتر نویز دو طبقه

مدل: FN 2070
کد سفارش: FN 2070x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر نویز

فیلتر نویز

مدل: FN 2020
کد سفارش: FN 2020x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر نویز شافنر

فیلتر نویز شافنر

مدل: FN 2030
کد سفارش: FN 2030x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر تک فاز شافنر

فیلتر تک فاز شافنر

مدل: FN 2080
کد سفارش: FN 2080x-yy
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات
فیلتر تداخلی تک فاز

فیلتر تداخلی تک فاز

مدل: FN 2090
کد سفارش: FN 2090x-yy-zz
شرکت سازنده: Schaffner
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir