فیلتر پسیو هارمونیک محصول شافنر ECOsine نوع توان بالا دردو نوع اصلی کابین دار و بدون کابین طراحی شده است. هر کدام از آنها بسته مشخصات فنی در مدل های مختلف ارایه گردیده است که خصوصیات و مشخصات فنی آنها در سایت به تفکیک در هر مدل توضیح داده شده است. کاربردهای فیلتر پسیو هارمونیک در پروژه های توان بالا شامل درایو موتورهای AC و DC توان بالا 6 دیودی، پروژه های HVAC آب و فاضلاب، نفت و گاز و اتوماسیون کارخانجات و... می باشد. فیلترهای ECOsin همچنین می توانند موجب کاهش اضافه بار حرارتی و الکتریکی ناشی از هارمونیک ها را در تاسیسات UPS، یکسوسازهای توان بالا و منابع تغذیه سه فاز توان بالای دیگر شوند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت شافنر (Schaffner) در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی شامل انواع فیلتر پسیو هارمونیک توان بالا فعالیت دارد .

لیست محصولات فیلتر هارمونیک پسیو نوع توان بالا ECOsine

فیلتر توان بالا تابلو دار

فیلتر توان بالا تابلو دار

فیلتر توان بالا تابلو دار محصول شافنر ECOsine مدل FN 3410 ( جهت یکسو سازهای دیودی) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. فیلتر توان بالا تابلو دار به راحتی تهیه شده و به سرعت در محل مورد نیاز به بدون باز طراحی محل ، بررسی و آنالیزهای مربوط و ... نصب گردد.

نمایش جزئیات
فیلتر توان بالا

فیلتر توان بالا

فیلتر توان بالا بدون تابلو محصول شرکت شافنر ECOsine مدل FN 3410 ( جهت یکسو سازهای دیودی) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. ماژول های این نوع فیلتر توان بالا برای کاربردهایی که فضای کافی برای اضافه نمودن فیلتر به سیستم الکتریکی وجود ندارد ، بسیار مناسب می باشد. فیلتر توان بالا بدون تابلو ، همچنین به راحتی قابلیت سوار شدن بر روی کابین های موجود و امکان سیم بندی و خنک سازی توسط سیستم های موجود را دارا می باشد.

نمایش جزئیات
فیلتر پسیو توان بالا

فیلتر پسیو توان بالا

فیلتر هارمونیک پسیو توان بالا کابین دار ECOsine مدل FN 3411 ( جهت یکسوسازهای تریستوری SCR) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. فیلترهای پسیو کابین دار به راحتی تهیه شده و به سرعت در محل مورد نیاز به بدون باز طراحی محل ، بررسی و آنالیزهای مربوط و ... نصب گردد.

نمایش جزئیات
فیلترهارمونیک  توان بالا

فیلترهارمونیک توان بالا

فیلتر هارمونیک توان بالا بدون کابین ECOsine مدل FN 3411 ( جهت یکسوسازهای تریستوری SCR) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. ماژول های این فیلتر هارمونیک توان بالا برای کاربردهایی که فضای کافی برای اضافه نمودن فیلتر به سیستم الکتریکی وجود ندارد ، بسیار مناسب می باشد. همچنین به راحتی قابلیت سوار شدن بر روی کابین های موجود و امکان سیم بندی و خنک سازی توسط سیستم های موجود را دارا می باشد.

نمایش جزئیات
فیلتر هارمونیک کابین دار

فیلتر هارمونیک کابین دار

فیلتر هارمونیک کابین دار محصول شرکت شافنر ECOsine مدل FN 3412 ( جهت یکسو سازهای دیودی) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. فیلتر هارمونیک کابین دار به راحتی تهیه شده و به سرعت در محل مورد نیاز به بدون باز طراحی محل ، بررسی و آنالیزهای مربوط و ... نصب گردد.

نمایش جزئیات
فیلتر هارمونیک بدون کابین

فیلتر هارمونیک بدون کابین

فیلتر هارمونیک بدون کابین محصول شرکت ECOsine مدل FN 3412 ( جهت یکسوسازهای دیودی) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. ماژول های این نوع فیلتر برای کاربردهایی که فضای کافی برای اضافه نمودن فیلتر به سیستم الکتریکی وجود ندارد ، بسیار مناسب می باشد. فیلتر هارمونیک بدون کابین همچنین به راحتی قابلیت سوار شدن بر روی کابین های موجود و امکان سیم بندی و خنک سازی توسط سیستم های موجود را دارا می باشد.

نمایش جزئیات
فیلترسه فاز توان بالا

فیلترسه فاز توان بالا

فیلترسه فاز توان بالا محصول شرکت شافنر ECOsine مدل FN 3413 ( جهت یکسوسازهای تریستوری SCR) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد.فیلترسه فاز توان بالا ، کابین دار بوده و به راحتی تهیه و به سرعت در محل مورد نیاز به بدون باز طراحی محل ، بررسی و آنالیزهای مربوط و ... نصب می گردد.

نمایش جزئیات
فیلتر سه فاز

فیلتر سه فاز

فیلتر سه فاز ECOsine مدل FN 3413 ( جهت یکسوسازهای تریستوری SCR) می تواند به راحتی بر تجهیزات الکترونیک قدرت دارای یکسوساز شش فاز دو طرفه (که نیاز به کاهش هارمونیک جریان در محدوده مجاز عملکردی دارند) اعمال گردد. ماژول های این نوع فیلتر برای کاربردهایی که فضای کافی برای اضافه نمودن فیلتر به سیستم الکتریکی وجود ندارد ، بسیار مناسب می باشد. فیلتر سه فاز همچنین به راحتی قابلیت سوار شدن بر روی کابین های موجود و امکان سیم بندی و خنک سازی توسط سیستم های موجود را دارا می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران