خازن کوره القایی

  • امتیاز:
  • 4.6
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 7
  • تعداد بازدید:
  • 7354
خازن کوره  القایی

خازن کوره های القایی شرکت ZEZ Silko از جمله خازن های قدرت با سیستم خنک سازی توسط آب می باشند که جهت استقاده در کوره های القایی و هیترهای القایی طراحی و ساخته شده اند.خازن های کوره القایی جهت اصلاح ضریب قدرت یا تنظیم مدارات مخصوص کوره استفاده می شوند. این خازن ها با عایق تمام فیلم بوده و آغشته به روغن غیر سمی و سازگار با محیط زیست می باشند. این خازن ها مجهز به محفظه برق دار با قابلیت خنک سازی توسط آب می باشند(در صورت درخواست مجهز به محفظه بی برق). ساختار چند بخشی این خازن ها باعث تحمل جریان های بسیار بالا و تنظیم مدرات رزونانس مطابق با استاندارد می باشد.برای این خازن ها درجه حرارت محیط و گردش آب از اهمیت زیادی دارد.این خازن ها دارای استاندارهای IEC 60110-1; 1998 و EN 60110-1; 1998 می باشند.همچنین این خازن ها در ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های کوره های القایی فعالیت دارد.

محصولات

خازن آبگرد

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 7102/03

خازن آبگرد با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 145میکروفاراد با حداکثر توان 6032kVar و حداکثر جریان نامی 4736 آمپر و فرکانس 20KHz ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS 1901/02/03/04

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 1901/02/03/04

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 24 میکروفاراد با حداکثر توان 5000kVar و حداکثر جریان نامی 2500 آمپر و فرکانس 120KHz و مطابق با استاندارهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS 1501/02/03/04

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 1501/02/03/04

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2.5 کیلو ولت و تا ظرفیت 22 میکروفاراد با حداکثر توان 2500kVar و حداکثر جریان نامی 1700 آمپر و فرکانس 150KHz ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FUJJS 01/05/06/07

مدل: FUJJS کد سفارش: FUJJS 01/05/06/07

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.8 کیلو ولت و تا ظرفیت 25 میکروفاراد با حداکثر توان 872kVar و حداکثر جریان نامی 545 آمپر و فرکانس 70KHz ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FUBJS 02

مدل: FUBJS کد سفارش: FUBJS 02

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.8 کیلو ولت و تا ظرفیت 1.1 میکروفاراد با حداکثر توان 366kVar و حداکثر جریان نامی 204 آمپر و فرکانس 200KHz ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS 2040

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 2040

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.8 کیلو ولت و تا ظرفیت 32 میکروفاراد با حداکثر توان 1000kVar و حداکثر جریان نامی 700 آمپر و فرکانس 6KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS 3040/41

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 3040/41

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 150 میکروفاراد با حداکثر توان 1760kVar و حداکثر جریان نامی 990 آمپر و فرکانس 3KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS/FRHJS 3030

مدل: FRJJS/FRHJS کد سفارش: FRJJS/FRHJS 3030

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2 کیلو ولت و تا ظرفیت 128 میکروفاراد با حداکثر توان 2000kVar و حداکثر جریان نامی 1250 آمپر و فرکانس 4KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FUJJS 5032/40/46/50/60

مدل: FUJJS کد سفارش: FUJJS 5032/40/46/50/60

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.5 کیلو ولت و تا ظرفیت 600 میکروفاراد با حداکثر توان 2827kVar و حداکثر جریان نامی 2000 آمپر و فرکانس 1.5KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 وEN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FUHJS 7040/45/60

مدل: FUHJS کد سفارش: FUHJS 7040/45/60

این نوع خازن ها با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 2.75 کیلو ولت و تا ظرفیت 995 میکروفاراد با حداکثر توان 4495kVar و حداکثر جریان نامی 1998 آمپر و فرکانس 1.1KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FRJJS 5232/40/50/60

مدل: FRJJS کد سفارش: FRJJS 5232/40/50/60

این نوع خازن ها با کیس برق دار جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1 کیلو ولت و تا ظرفیت 696 میکروفاراد با حداکثر توان 4000kVar و حداکثر جریان نامی 4200 آمپر و فرکانس 8KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات

خازن کوره القایی سری FUHJS 6032/40/45

مدل: FUHJS کد سفارش: FUHJS 6032/40/45

این نوع خازن ها با کیس بدون برق جهت اصلاح ضریب قدرت و مدارات مقابله با هارمونیک به کار می رود. تکنولوژی ساخت آن ها از نوع All-film است و تا حداکثر ولتاژ 1.5 کیلو ولت و تا ظرفیت 497 میکروفاراد با حداکثر توان 5625kVar و حداکثر جریان نامی 4021 آمپر و فرکانس 3.75KHz مطاب ق با استانداردهای IEC 60110-1;1998 و EN 60110-1; 1998 ساخته شده اند.

مشاهده جزئیات