تراسفورمرهای جریان فشار متوسط , برای استفاده در فضای داخل و یا فضای باز طراحی می شوند . از این ترانس ها برای تبدیل جریان اولیه فاز به مقدار قابل اندازه گیری و استاندارد , در ثانویه استفاده می گردد .و جهت هر دو کاربرد اندازه گیری و حفاظت به کار گرفته می شوند , که در هنگام سفارش , مشخص می شود . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت RITZ ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان , فشار متوسط فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس جریان فشار متوسط ( MV )

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASS ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASS ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 2500 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GSW ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSW ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 800 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل ASN  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASN ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان هسته بالا مدل GI ریتز

ترانس جریان هسته بالا مدل GI ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 3000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GSSO  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSSO ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 4000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GDS  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GDS ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 2500 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFK  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFK ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFS  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFS ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIF ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIF ریتز

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 3000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران