ترانس جریان فشار متوسط ( MV )

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 4
  • تعداد بازدید:
  • 4230
ترانس جریان فشار متوسط ( MV )

تراسفورمرهای جریان فشار متوسط , برای استفاده در فضای داخل و یا فضای باز طراحی می شوند . از این ترانس ها برای تبدیل جریان اولیه فاز به مقدار قابل اندازه گیری و استاندارد , در ثانویه استفاده می گردد .و جهت هر دو کاربرد اندازه گیری و حفاظت به کار گرفته می شوند , که در هنگام سفارش , مشخص می شود . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت RITZ ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان , فشار متوسط فعالیت دارد .

محصولات

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASS ریتز

مدل: ASS 12 | 17.5 | 24 | 36 کد سفارش: ASS 12 | 17.5 | 24 | 36

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 2500 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSW ریتز

مدل: GSW 12/0 3.6 | 7.2 | 12 کد سفارش: GSW 12/0 3.6 | 7.2 | 12

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 800 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASN ریتز

مدل: ASN 12 | 17.5 | 24 | 36 کد سفارش: ASN 12 | 17.5 | 24 | 36

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان هسته بالا مدل GI ریتز

مدل: GI 52 کد سفارش: GI 52

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 3000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSSO ریتز

مدل: GSSO 12 | 17.5 | 24 کد سفارش: GSSO 12 | 17.5 | 24

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 4000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GDS ریتز

مدل: GDS 12 | 17.5 | 24 | 36 کد سفارش: GDS 12 | 17.5 | 24 | 36

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 2500 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای داخلی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFK ریتز

مدل: GIFK 12 | 17.5 | 24 | 36 کد سفارش: GIFK 12 | 17.5 | 24 | 36

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFS ریتز

مدل: GIFS 12 | 17.5 | 24 | 36 کد سفارش: GIFS 12 | 17.5 | 24 | 36

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 1250 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

مشاهده جزئیات

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIF ریتز

مدل: GIF 10 | 17.5 | 20 | 30 | 36 | 52 | 72.5 کد سفارش: GIF 10 | 17.5 | 20 | 30 | 36 | 52 | 72.5

ترانسفورمرهای جریان برای تامین جریان و ایزوله سازی وسایل اندازه گیری , میترها , رله ها و ... از مدار قدرت به کار گرفته می شوند . یک ترانس جریان می تواند مجهز به یک یا چند هسته فرومغناطیس مستقل ساخته شده از سیلیکون , نیکل آهن یا فولاد باشد . قابلیت افزایش جریان اولیه تا 3000 آمپر را دارا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای خارجی می باشد .

مشاهده جزئیات