تراسفورمرهای جریان فشار متوسط , برای استفاده در فضای داخل و یا فضای باز طراحی می شوند . از این ترانس ها برای تبدیل جریان اولیه فاز به مقدار قابل اندازه گیری و استاندارد , در ثانویه استفاده می گردد .و جهت هر دو کاربرد اندازه گیری و حفاظت به کار گرفته می شوند , که در هنگام سفارش , مشخص می شود . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت RITZ ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان , فشار متوسط فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس جریان فشار متوسط ( MV )

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASS ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASS ریتز

مدل: ASS 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: ASS 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GSW ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSW ریتز

مدل: GSW 12/0 3.6 | 7.2 | 12
کد سفارش: GSW 12/0 3.6 | 7.2 | 12
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل ASN  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل ASN ریتز

مدل: ASN 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: ASN 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان هسته بالا مدل GI ریتز

ترانس جریان هسته بالا مدل GI ریتز

مدل: GI 52
کد سفارش: GI 52
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GSSO  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GSSO ریتز

مدل: GSSO 12 | 17.5 | 24
کد سفارش: GSSO 12 | 17.5 | 24
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GDS  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GDS ریتز

مدل: GDS 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: GDS 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFK  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFK ریتز

مدل: GIFK 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: GIFK 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFS  ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIFS ریتز

مدل: GIFS 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: GIFS 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانس جریان فشار متوسط مدل GIF ریتز

ترانس جریان فشار متوسط مدل GIF ریتز

مدل: GIF 10 | 17.5 | 20 | 30 | 36 | 52 | 72.5
کد سفارش: GIF 10 | 17.5 | 20 | 30 | 36 | 52 | 72.5
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir