ترانسفورماتور جریان از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه پدید آمده که جریان واقعی در پست از اولیه گذر نموده و در پی گذر این جریان ، جریان کمی (نزدیک به چند آمپر) در ثانویه پدید می‌آید . ثانویه این ترانس ها با اندازه کمتری از اولیه خود که تا حد بسیار بالایی همه ویژگیهای جریان در اولیه خود را دارد به کالا های فشار ضعیف پست و رله ها و نشان دهنده ها متصل می شوند . ثانویه این ترانس ها دارای سیم پیچ با دورهای بیشتری نسبت به اولیه هستند . در رنج های مختلف , با ظرفیت ها و در کلاس های گوناگون ارائه می گردند . ترانس های جریان به منظور اندازه گیری و حفاظت بصورت تک فاز و سه فاز به کار گرفته می شوند . ترانس های جریان به منظور اندازه گیری و حفاظت بصورت تک فاز و سه فاز به کار گرفته می شوند . - Wound Current Transformer - Auxiliary Current Transformer - Summation Current Transformer - Current Transformer for Switch Fuses - Window Type Current Transformer - Tube Type Current Transformer - Window Type Current Transformer for High Currents - Multi Range Current Transformer - Split Core Current Transformer - Split Core Current Transformer for Earth Fault Protection شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت RITZ ، Ziegler , Enerdis, lumel , Deif ، Contrelدر زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان فشار ضعیف فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس جریان فشار ضعیف ( LV )

ترانس جریان ZiS 4.21B زیگلر

ترانس جریان ZiS 4.21B زیگلر

مدل: ZiS 4.21B
کد سفارش: ZiS 4.21B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 4.14B زیگلر

ترانس جریان ZiS 4.14B زیگلر

مدل: ZiS 4.14B
کد سفارش: ZiS 4.14B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.14D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.14D زیگلر

مدل: ZiS 5.14D
کد سفارش: ZiS 5.14D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.14A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.14A زیگلر

مدل: ZiS 5.14A
کد سفارش: ZiS 5.14A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.21A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.21A زیگلر

مدل: ZiS 5.21A
کد سفارش: ZiS 5.21A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.21D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.21D زیگلر

مدل: ZiS 5.21D
کد سفارش: ZiS 5.21D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.30A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.30A زیگلر

مدل: ZiS 5.30A
کد سفارش: ZiS 5.30A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.30D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.30D زیگلر

مدل: ZiS 5.30D
کد سفارش: ZiS 5.30D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 6.22B زیگلر

ترانس جریان ZiS 6.22B زیگلر

مدل: ZiS 6.22B
کد سفارش: ZiS 6.22B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir