ترانس های جریان یا (Current Transformer (CT برای اندازه گیری جریان AC , از سیم پیچ اولیه خود و القای آن در سیم پیچ ثانویه کاربرد دارند . این ترانسفورمرها برای حفاظت و اندازه گیری در ابتدای ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس توان و ثانویه ترانس قرار می گیرند . ترانس های جریان بطور معمول جهت اندازه گیری و حفاظت , در صنعت برق کاربرد دارند . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت ریتر (RITZ) ، زیگلر (Ziegler), انردیس (Enerdis) , لومل (Lumel), دایف (DEIF)، کنترل( Contrel) در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای جریان , فشار ضعیف و فشار متوسط فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس جریان ( CT )

ترانس جریان ZiS 4.21B زیگلر

ترانس جریان ZiS 4.21B زیگلر

مدل: ZiS 4.21B
کد سفارش: ZiS 4.21B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 4.14B زیگلر

ترانس جریان ZiS 4.14B زیگلر

مدل: ZiS 4.14B
کد سفارش: ZiS 4.14B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.14D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.14D زیگلر

مدل: ZiS 5.14D
کد سفارش: ZiS 5.14D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.14A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.14A زیگلر

مدل: ZiS 5.14A
کد سفارش: ZiS 5.14A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.21A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.21A زیگلر

مدل: ZiS 5.21A
کد سفارش: ZiS 5.21A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.21D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.21D زیگلر

مدل: ZiS 5.21D
کد سفارش: ZiS 5.21D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.30A زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.30A زیگلر

مدل: ZiS 5.30A
کد سفارش: ZiS 5.30A
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 5.30D زیگلر

ترانس جریان ZiS 5.30D زیگلر

مدل: ZiS 5.30D
کد سفارش: ZiS 5.30D
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانس جریان ZiS 6.22B زیگلر

ترانس جریان ZiS 6.22B زیگلر

مدل: ZiS 6.22B
کد سفارش: ZiS 6.22B
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir