ترانسفورماتور ولتاژ VT) PT) ، ترانسفورماتور خاصی است که اولیهﺍی با ولتاژ زیاد و ثانویهﺍی با ولتاژ کم دارد . توان نامی این ترانسفورماتور بسیار کم است ، و تنها هدف آن فراهم کردن نمونهﺍی از ولتاژ سیستم قدرت برای دستگاههای اندازه گیری و کنترل است . چون ترانسفورماتور ولتاژ به منظور نموﻧﻪگیری ولتاژ به کار می‌رود ، باید بسیار دقیق باشد تاموجب اعوجاج ولتاژهای واقعی نشود . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت RITZ و شرکت مورالکترونیک Murr elektronic، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسفورمر شامل ترانسفورمرهای ولتاژ , جریان , ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط فعالیت دارد .

لیست محصولات ترانس ولتاژ ( PT , VT )

ترانسفورماتورهای مور

ترانسفورماتورهای مور

مدل: MTS - MTS Multi - MST - MTL - MET
کد سفارش: 6686477 - 86471 - 6686035 - 6686326 - 6686340
شرکت سازنده: murr elektronik
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VES  ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VES ریتز

مدل: VES 12| 17.5 | 24
کد سفارش: VES 12| 17.5 | 24
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل GSE ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل GSE ریتز

مدل: GSE 12/0 3.6|7.2|12
کد سفارش: GSE 12/0 3.6|7.2|12
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VEN ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VEN ریتز

مدل: VEN 12| 17.5 | 24 | 36 | 52
کد سفارش: VEN 12| 17.5 | 24 | 36 | 52
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VEF ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VEF ریتز

مدل: VEF 12| 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: VEF 12| 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: OBO Bettermann
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط هسته بالا مدل VEF ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط هسته بالا مدل VEF ریتز

مدل: VEF 52 | 72.5
کد سفارش: VEF 52 | 72.5
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VZS ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VZS ریتز

مدل: VZS 12 | 17.5 | 24
کد سفارش: VZS 12 | 17.5 | 24
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل GSZ ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل GSZ ریتز

مدل: GSZ 12/0 3.6 | 7.2 | 12
کد سفارش: GSZ 12/0 3.6 | 7.2 | 12
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات
ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VZN ریتز

ترانسفورمر ولتاژ متوسط مدل VZN ریتز

مدل: VZN 12 | 17.5 | 24 | 36
کد سفارش: VZN 12 | 17.5 | 24 | 36
شرکت سازنده: RITZ
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir