جهت انتخاب دقیق و ساده و با حداقل هزینه محصولات حفاظتی Sprecher Automation ، این راهنمای کدهای ANSI , تحت پوشش هر رله حفاظتی ، تهیه و منتشر گردیده است . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و و انواع رله های حفاظتی فعالیت دارد .

لیست محصولات راهنمای کدهای ANSI

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir