بانک خازنی Medium Voltage جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه های فشار متوسط استفاده می شوند. بانک های خازنی فشار متوسط از دو نوع ثابت و اتوماتیک تحت پوشش این دسته قرار می گیرند. شرکت برنا نیرو کاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO آمادگی خود را جهت انجام پروژه های بانک خازنی Medium Level یا فشار متوسط در ظرفیت های مختلف از جمله پست های فشار متوسط و نیروگاههای فشار متوسط اعلام می نماید.

لیست محصولات بانک خازنی فشار متوسط

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir