خازن های کموتاسیون شرکت ZEZ Silko در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. خازن های کموتاسیون از عایق MKV و خودترمیم می باشند.بدنه این خازن ها بصورت استوانه ای و یا کتابی با بوشینگ لحیم کاری شده یا نصب شده ساخته می شوند .سیستم قطع افزایش فشار در این خازن ها تعبیه شده است.عایق فیلم PP این خازن ها آغشته به روغن معدنی می باشند.الکترودها از کاغذ دو طرف متالیزه با لبه های تقویت شده ساخته شده است.ویژگی خود ترمیمی بهمراه اشباع کامل تضمین کننده تحمل بار فشار قوی و عایق فیلم باعث تلفات ناچیز در خازن می باشند. این خازن ها را نباید در کنار منابع گرما نصب کرد.بعد از نصب باید وضعیت دمایی این خازن ها بررسی شود که حتما کمتر از مقدار حداکثر باشد. خازن های کموتاسیون نباید نزدیک هادی های جریان زیاد قرار بگیرند به عبارت دیگر باید از ایجاد جریان گردشی در آن ها جلوگیری کرد.این خازن ها باید در وضعیت عمودی نصب شوند.این خازن ها تا سرحد ولتاژ 2.1 کیلو ولت و تا ظرفیت 90 میکرو فاراد موجود می باشند. لازم به ذکر است که این خازن ها در سطح ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های کموتاسیون فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های کموتاسیون

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/15

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/15

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/15 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 15 میکروفاراد و حداکثر جریان 50 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/22

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/22

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/22 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 22 میکروفاراد و حداکثر جریان 80 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/30

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/30

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 2-1/30 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 30 میکروفاراد و حداکثر جریان 80 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/45

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/45

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/45 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 45 میکروفاراد و حداکثر جریان 60 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/60

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/60

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1/60 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 60 میکروفاراد و حداکثر جریان 75 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1.7/22

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1.7/22

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-1,7/22 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1700 ولت و ظرفیت 22 میکروفاراد و حداکثر جریان 80 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-2.1/20

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-2.1/20

خازن کموتاسیون سیلندری POAJV 1-2,1/20 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 2100 ولت و ظرفیت 20 میکروفاراد و حداکثر جریان 80 آمپر می باشد.

نمایش جزئیات
خازن کموتاسیون کتابی POAJV 1-1/90

خازن کموتاسیون کتابی POAJV 1-1/90

خازن کموتاسیون کتابی POAJV 1-1/90 در مبدل های کموتاسیون اجباری استفاده می شوند.این خازن ها به همراه سایر اجزای مدار، خاموش کردن تریستور را تضمین می کنند. این خازن در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 90 میکروفاراد می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران