این نوع خازن ها جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT استفاده می شوند.این خازن ها مدام در حال شارژ و دشارژ می باشند و جریان های پیک بسیار بزرگی را تحمل می کنند. این خازن ها خشک و خود ترمیم می باشند و بصورت کتابی با بدنه پلاستیکی و توسط رزین PU پوشیده شده اند.این خازن ها از فیلم متالیزه ساخته شده اند و از نوع MKP می باشند.این خازن ها مدار را در برابر تحمل جریان های هجومی بالا مقاوم می سازند و مقاوت سری و اندوکتانس پایینی دارند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اسنابر-IGBT مانند خازن های کتابی مشکی نوع 1، نوع 2، نوع 3، نوع 4 و نوع 5 فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های کتابی مشکی

خازن کتابی مشکی PVDJP 1-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 1-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 1-0,8/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 600 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 1-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 1-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 1-1,6/2 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1400 ولت و ظرفیت 2 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 2-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 2-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 2-0,8/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 600 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 2-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 2-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 2-1,6/2 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1400 ولت و ظرفیت 2 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 3-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 3-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 3-0,8/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 600 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 3-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 3-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 3-1,6/2 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1400 ولت و ظرفیت 2 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 4-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 4-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 4-1,6/2 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1400 ولت و ظرفیت 2 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 5-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 5-0.8/6

خازن کتابی مشکی PVDJP 5-0,8/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 600 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی مشکی PVDJP 5-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 5-1.6/2

خازن کتابی مشکی PVDJP 5-1,6/2 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1400 ولت و ظرفیت 2 میکروفاراد با حداکثر جریان 20 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران