این نوع خازن ها جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT استفاده می شوند.این خازن ها مدام در حال شارژ و دشارژ می باشند و جریان های پیک بسیار بزرگی را تحمل می کنند. این خازن ها خشک و خود ترمیم می باشند و بصورت کتابی با بدنه پلاستیکی و توسط رزین PU پوشیده شده اند.این خازن ها از فیلم متالیزه ساخته شده اند و از نوع MKP می باشند.این خازن ها مدار را در برابر تحمل جریان های هجومی بالا مقاوم می سازند و مقاوت سری و اندوکتانس پایینی دارند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اسنابر-IGBT مانند خازن های کتابی خاکستری نوع 40 و نوع 42 فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های کتابی خاکستری

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-2.5/1

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-2.5/1

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-2,5/1 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2000 ولت و ظرفیت 1 میکروفاراد با حداکثر جریان 12 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 1991 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-3.0/0.68

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-3.0/0.68

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-3,0/0,68 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2500 ولت و ظرفیت 0.68 میکروفاراد با حداکثر جریان 8 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 1991 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4.0/0.33

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4.0/0.33

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4,0/0,33 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 3200 ولت و ظرفیت 0.33 میکروفاراد با حداکثر جریان 4 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 1991 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4.0/0.47

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4.0/0.47

خازن کتابی خاکستری PVDJP 40-4,0/0,47 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 3200 ولت و ظرفیت 0.47 میکروفاراد با حداکثر جریان 6 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 1991 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.125

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.125

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4,5/0,125 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 3600 ولت و ظرفیت 0.125 میکروفاراد با حداکثر جریان 2 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.25

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.25

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4,5/0,25 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 3600 ولت و ظرفیت 0.25 میکروفاراد با حداکثر جریان 4 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات
خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.4

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4.5/0.4

خازن کتابی خاکستری PVDJP 42-4,5/0,4 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 3600 ولت و ظرفیت 0.4 میکروفاراد با حداکثر جریان 5 آمپر مطابق با استاندارهای IEC 61071 / 91 استفاده می شود.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران