خازن های اسنابر برای IGBT

  • امتیاز:
  • 3.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 4
  • تعداد بازدید:
  • 6024
خازن های اسنابر برای IGBT

این نوع خازن ها جهت حفاظت از نیمه هادی ها مانند ترانزیستورهای IGBT استفاده می شوند.این خازن ها مدام در حال شارژ و دشارژ می باشند و جریان های پیک بسیار بزرگی را تحمل می کنند. این خازن ها خشک و خود ترمیم می باشند و بصورت سیلندری با بدنه پلاستیکی و توسط رزین PU پوشیده شده اند.این خازن ها از فیلم متالیزه ساخته شده اند و از نوع MKP می باشند.این خازن ها مدار را در برابر تحمل جریان های هجومی بالا مقاوم می سازند و مقاوت سری و اندوکتانس پایینی دارند. این خازن ها در سه گروه دسته بندی می شوند: 1-خازن های سیلندری 2-خازن های کتابی خاکستری 3-خازن های کتابی مشکی شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های Damping مانند خازن های اسنابر - IGBT فعالیت دارد.

محصولات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/10

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-1,2/10

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/15

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-1,2/15

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/15 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 15 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-1.2/25

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-1,2/25

خازن استوانه ای PVDJP 1-1,2/25 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1000 ولت و ظرفیت 25 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1.7

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-5/1,7

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/1,7 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 1.7 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/6

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-5/6

خازن استوانه ای PVDJP 1-5/6 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 6 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 1-5/10

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 1-5/10

خازن استوانه ای PVDJP 1-5/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 4000 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2/5

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/5 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 5 میکروفاراد با حداکثر جریان 35 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2/8

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/8 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 8 میکروفاراد با حداکثر جریان 45 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2/10

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/10 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 10 میکروفاراد با حداکثر جریان 50 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/12

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2/12

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2/12 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 1600 ولت و ظرفیت 12 میکروفاراد با حداکثر جریان 60 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2.5/3

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2,5/3

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2,5/3 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2000 ولت و ظرفیت 3 میکروفاراد با حداکثر جریان 30 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2.5/5

مدل: PVDJP کد سفارش: PVDJP 21-2,5/5

خازن اسنابر استوانه ای PVDJP 21-2,5/5 جهت حفاظت از نیمه هادی های ترانزیستوری IGBT در سطح ولتاژ 2000 ولت و ظرفیت 5 میکروفاراد با حداکثر جریان 40 آمپر مطابق با استاندارد IEC 61071:2007 استفاده می شود.

مشاهده جزئیات