خازن های کتابی DC نوع 73 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه تا سطح ولتاژ 650 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و تا ظرفیت 4500 میکروفاراد می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانند خازن های کتابی DC نوع 73 فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های کتابی DC نوع 73

خازن کتابی PVAJP 73-0.65/4500

خازن کتابی PVAJP 73-0.65/4500

خازن کتابی PVAJP 73-0,65/4500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه با سطح ولتاژ 650 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 4500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران