خازن های کتابی DC نوع 711 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه تا سطح ولتاژ 1200 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و تا ظرفیت 1900 میکروفاراد می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانند خازن های کتابی DC نوع 711 فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های کتابی DC نوع 711

خازن کتابی PVAJP 711-1.2/1900

خازن کتابی PVAJP 711-1.2/1900

خازن کتابی PVAJP 711-1,2/1900 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه با سطح ولتاژ 1200 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 1900 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران