خازن های کتابی DC نوع 70

  • امتیاز:
  • 4.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 2440
خازن های کتابی DC نوع 70

خازن های کتابی DC نوع 70 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه تا سطح ولتاژ 4000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و تا ظرفیت 5000 میکروفاراد می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانند خازن های کتابی DC نوع 70 فعالیت دارد.

محصولات

خازن کتابی PVAJP 70-1.25/2x2500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-1,25/2x2500

خازن کتابی PVAJP 70-1,25/2x2500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 1250 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2x2500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-2/2000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-2/2000

خازن کتابی PVAJP 70-2/2000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 2000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2000 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-2/1500+500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-2/1500+500

خازن کتابی PVAJP 70-2/1500+500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 2000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 1500+500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/07 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-2.3/2000+500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-2,3/2000+500

خازن کتابی PVAJP 70-2,3/2000+500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 2300 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2000+500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071; EN 61881 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-4/470+2x235

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-4/470+2x235

خازن کتابی PVAJP 70-4/470+2x235 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 4000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 470+2x235 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071, EN 61 881 می باشد.

مشاهده جزئیات