خازن های کتابی DC

  • امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 7
  • تعداد بازدید:
  • 4696
خازن های کتابی DC

خازن های کتابی DC جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، سرج ها و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی می باشد. این خازن های خود ترمیم در محفظه فولادی کتابی شکل که با روغن گیاهی(رزین، مواد جامد) که غیر سمی و دوستدار محیط زیست می باشد پر شده اند.محفظه خازن های کتابی به قطع کننده اضافه فشار و کلمپ اتصال M12 ، که معمولا برای حفاظت هادی اتصال به کار برده می شود، مجهز می باشد.این خازن ها از عایق MKP(فیلم پلی پروپیلن متالیزه خشک و پر شده با ژل) بهمراه رزین پلی‌ یورتان UL-94,V0, PCB بدون هالوژن می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های فیلترینگ DC مانند خازن های کتابی DC (نوع 51، 52، 54، 70، 711، 73، 940 و 970) فعالیت دارد.

محصولات

خازن کتابی PVAJP 51-1/3x500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 51-1/3x500

خازن کتابی PVAJP 51-1/3x500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 1500 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 51-1/4x440

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 51-1/4x440

خازن کتابی PVAJP 51-1/4x440 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 1760میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 5134-1.0/4200

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 5134-1,0/4200

خازن کتابی PVAJP 5134-1,0/4200 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی با ظرفیت 4200 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 52-0.54/1000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 52-0,54/1000

خازن کتابی PVAJP 52-0,54/1000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 540 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 1000 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 52-0.54/2000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 52-0,54/2000

خازن کتابی PVAJP 52-0,54/2000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 540 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2000 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 52-0.54/3000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 52-0,54/3000

خازن کتابی PVAJP 52-0,54/3000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 540 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 3000 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 52-0.54/4000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 52-0,54/4000

خازن کتابی PVAJP 52-0,54/4000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 540 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 4000 میکروفاراد می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 54-1.1/400

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 54-1,1/400

خازن کتابی PVAJP 54-1,1/400 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 400 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 54-1.1/640

مدل: PVAJP 54 کد سفارش: PVAJP 54-1,1/640

خازن کتابی PVAJP 54-1,1/640 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن ها حفاظت از شبکه 1100 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 640 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-1.25/2x2500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-1,25/2x2500

خازن کتابی PVAJP 70-1,25/2x2500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 1250 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2x2500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-2/2000

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-2/2000

خازن کتابی PVAJP 70-2/2000 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 2000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 2000 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/91 می باشد.

مشاهده جزئیات

خازن کتابی PVAJP 70-2/1500+500

مدل: PVAJP کد سفارش: PVAJP 70-2/1500+500

خازن کتابی PVAJP 70-2/1500+500 جهت استفاده در منابع DC طراحی و وظیفه آن حفاظت از شبکه 2000 ولت در برابر ولتاژهای ایمپالس گذرای DC ، ولتاژ های سرج و فیلتر کردن ریپل های AC خروجی و با ظرفیت 1500+500 میکروفاراد مطابق با استاندارد IEC 61071/07 می باشد.

مشاهده جزئیات