خازن های سه فاز CPEFS 23 شرکت ZEZ Silko جهت اصلاح ضریب قدرت و فیلتر هارمونیک ها در شبکه سه فاز فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرند و در سطح ولتاژی 1 الی 24 کیلو ولت ، فرکانس 50 یا 60 هرتز و ظرفیت های 25 الی 1000 کیلو وار موجود هستند.همچنین این خازن ها در ولتاژ و ظرفیت مورد نیاز قابل سفارش می باشند. خصوصیات ویژه: -سطح ولتاژی ا الی 24 کیلو ولت سه فاز متناوب، فرکانس 50 هرتز -اتصال ستاره یا مثلث -خازن با تکنولوژی All-film -عایق اشباع JARYLEC که غیر سمی و بدون PCB می باشد. -مقاومت دشارژ 75V/10min -قابل نصب از کنار و کف شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ZEZ SILKO در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع خازن های اصلاح ضریب قدرت (فشار متوسط) مانند خازن های سه فاز - CPEFS 23 فعالیت دارد.

لیست محصولات خازن های سه فاز - CPEFS 23

خازن سه فاز فشار متوسط  CPEFS 23-1.05/125

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-1.05/125

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-1,05/125/D-M2+D
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط  CPEFS 23-1.05/250

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-1.05/250

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-1,05/250/D/A-M2+D
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/25

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/25

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/25
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/50

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/50

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/50-C2
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/100

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/100

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/100-C2
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/150

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/150

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/150-C2
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/200

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/200

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/200/WF
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/250

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/250

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/250
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات
خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/300

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/300

مدل: CPEFS 23
کد سفارش: CPEFS 23-6,3/300/WF-C2
شرکت سازنده: ZEZ Silko
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir