جهت حفاظت خطوط انتقال از این حفاظت امپدانسی بهره گرفته می شود، به طوریکه به کمک آن می توان حتی کیلومتری که در آن خطا رخ داده است را کشف نمود. این حفاظت Sprecon-E-EP DD..6 به عنوان حفاظت اصلی خطوط هوایی مطرح است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و رله های حفاظتی شامل انواع محافظ دیستانس فعالیت دارد. این رله ها جهت حفاظت خطوط انتقال تا ولتاژ 132kV قابل استفاده است. همچنین با توجه به ترکیبی بودن این رله ها، به عنوان رله کنترل بی (BCU) نیز قابل استفاده است. حفاظت دیستانس، اضافه جریان، خطای زمین و اتورکلوزر از جمله حفاظت های تحت پوشش این رله هاست. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت اشپرکر (Sprecher Automation) اتریش، در زمینه خرید، فروش، خدمات مشاوره سیستم های اتوماسیون انرژی و رله های حفاظتی شامل انواع رله حفاظت دیستانس فعالیت دارد.

لیست محصولات رله حفاظت دیستانس

رله حفاظت دیستانس Sprecon-E-EP DD..6 اشپرکر

رله حفاظت دیستانس Sprecon-E-EP DD..6 اشپرکر

مدل: SPRECON-E-P DD..6-1 | SPRECON-E-P DD..6-2
کد سفارش: SPRECON-E-P DD..6-1 | SPRECON-E-P DD..6-2
شرکت سازنده: Sprecher
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir