دستگاه های تست ترانسفورماتور/موتور/ژنراتور، جهت تست دقیق ماشین های الکتریکی به صورت دوره ای و قبل از راه اندازی آن ها به کاربرده می شوند. هم چنین قبل از اضافه نمودن تجهیزات جدید به شبکه و یا بعد از رخداد خطا، بایدچگونگی عملکرد ترانس ها و موتورها تست شود. با استفاده از این تست ها، کمیت های مربوط به خروجی ترانس ها مورد برررسی قرار می گیرد، زیرا باید از تامین خروجی های مناسب توسط ترانسفورماتورها برای رله های حفاظتی اطمینان حاصل نمود. در ضمن تست هایی از جمله سنجش مقاومت سیم پیچ و تست استقامت دی الکتریک سیم پیچ های ژنراتور نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت SCOPE و PONOVO ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و و انواع دستگاه تست فعالیت دارد .

لیست محصولات دستگاه تست ترانس/موتور/ژنراتور

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir