پایش و کنترل به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونگی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه کنترل و مانیتورینگ در زمینه های بسیاری از جمله شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی کاربرد دارد. تجهیزات استفاده شده، قابلیت کنترل، نمایش و ذخیره دیتاهای استخراج شده را دارا می باشند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات کنترل و مانیتورینگ فعالیت دارد.

لیست محصولات تجهیزات کنترل و مانیتورینگ جومو

t70.0101

t70.0101

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1050

t70.1050

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1060

t70.1060

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1061

t70.1061

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1066

t70.1066

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1150

t70.1150

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1155

t70.1155

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1160

t70.1160

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
t70.1170

t70.1170

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir