تجهیزات کنترل و مانیتورینگ جومو

  • امتیاز:
  • 3.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 8447
تجهیزات کنترل و مانیتورینگ جومو

پایش و کنترل به معنی نظارت است و منظور از آن هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده از راه مشاهده دگرگونگی هایی است که ممکن است با گذر زمان در آن سامانه یا پدیده رخ دهد. امروزه کنترل و مانیتورینگ در زمینه های بسیاری از جمله شبکه های همگانی، صنعتی و جغرافیایی کاربرد دارد. تجهیزات استفاده شده، قابلیت کنترل، نمایش و ذخیره دیتاهای استخراج شده را دارا می باشند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات کنترل و مانیتورینگ فعالیت دارد.

محصولات

t70.0101

مدل: کد سفارش:

JUMO IMAGO F3000 Process controllers for the meat processing industry

مشاهده جزئیات

t70.1050

مدل: کد سفارش:

JUMO eTRON T Digital Thermostat with LC display for mounting on a 35mm DIN rail

مشاهده جزئیات

t70.1060

مدل: کد سفارش:

JUMO eTRON M Electronic Microstat 76 x 36 mm format

مشاهده جزئیات

t70.1061

مدل: کد سفارش:

JUMO eTRON M100 Electronic Refrigeration Controller 76mm x 36mm format

مشاهده جزئیات

t70.1066

مدل: کد سفارش:

JUMO eTRON M100 Electronic 2-channel microstat 76 mm × 36 mm format

مشاهده جزئیات

t70.1150

مدل: کد سفارش:

JUMO safetyM STB/STW Safety Temperature Limiter, Safety Temperature Monitor According to DIN EN 14597

مشاهده جزئیات

t70.1155

مدل: کد سفارش:

JUMO safetyM STB/STW Ex Safety Temperature Limiter, Safety Temperature Monitor According to DIN EN 14597

مشاهده جزئیات

t70.1160

مدل: کد سفارش:

JUMO safetyM TB/TW Temperature limiter, temperature monitor according DIN EN 14 597 with LCD for mounting on 35mm DIN rails

مشاهده جزئیات

t70.1170

مدل: کد سفارش:

JUMO safetyM TB/TW 08 Temperature limiter, Temperature monitor as per DIN EN 14 597 In the panel-mounting case to be fitted in the panel cut-out

مشاهده جزئیات

t70.1530

مدل: کد سفارش:

JUMO di 32 / di 08 Digital microprocessor indicators with 1 measurement input and a maximum of 3 signal outputs, case for flush-panel mounting to IEC 61554

مشاهده جزئیات

t70.1540

مدل: کد سفارش:

JUMO di eco Digital Indicator 76mm x 36mm format

مشاهده جزئیات

t70.1550

مدل: کد سفارش:

JUMO di 308 Digital Indicator, microprocessor-controlled, with maximum 2 inputs, wide range of expansion options, bezel 96mm x 48mm

مشاهده جزئیات