خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره گیری از سامانه های کنترل مکانیکی و الکترونیکی به کمک رایانه ها برای پایش و کنترل خط تولید گفته می شود که در آن هدف، کاهش نیاز دخالت انسان است. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اتوماسیون جومو فعالیت دارد.

لیست محصولات اتوماسیون جومو

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5000

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5000

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5001

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5001

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5010

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5010

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5015

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5015

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5020

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5020

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5021

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5021

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون t70.5030 JUMO

تجهیزات اتوماسیون t70.5030 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون t70.5040 JUMO

تجهیزات اتوماسیون t70.5040 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
تجهیزات اتوماسیون t70.5060 JUMO

تجهیزات اتوماسیون t70.5060 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir