اتوماسیون جومو

  • امتیاز:
  • 4.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 5225
اتوماسیون جومو

خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره گیری از سامانه های کنترل مکانیکی و الکترونیکی به کمک رایانه ها برای پایش و کنترل خط تولید گفته می شود که در آن هدف، کاهش نیاز دخالت انسان است. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اتوماسیون جومو فعالیت دارد.

محصولات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5000

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5001

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Central processing unit

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5010

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Multichannel controller module

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5015

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Relay module 4-channel

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5020

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Analog input module 4-channel

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون جومو t70.5021

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Analog input module 8-channel

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون t70.5030 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Digital input/output module 12-channel

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون t70.5040 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Router module

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون t70.5060 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measuring, Control, and Automation System Multifunction panel 840

مشاهده جزئیات

تجهیزات اتوماسیون t70.5090 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO mTRON T Measurement, Control, and Automation System Power supply units 24 V

مشاهده جزئیات