جهت بررسی و کنترل یک فرآیند، لازم است از برخی پارامترهای آن گزارش گیری شود و با تحلیل وضعیت پارامترها در زمان های مختلف، به استخراج اطلاعات کاربردی و قابل استفاده پرداخت. ثبت کننده ها با نرخ نمونه برداری بالا، قادر هستند وضعیت چندین پارامتر را در طول زمان عملکرد به ثبت برسانند و به هنگام بازبینی، گزارشی را از تغییرات وضعیت آن پارامترها ارائه دهند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات ضبط فعالیت دارد.

لیست محصولات تجهیزات ضبط جومو

رکوردر جومو t70.3571

رکوردر جومو t70.3571

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6021

رکوردر جومو t70.6021

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6030

رکوردر جومو t70.6030

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6510

رکوردر جومو t70.6510

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6580

رکوردر جومو t70.6580

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6581

رکوردر جومو t70.6581

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.6585

رکوردر جومو t70.6585

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
رکوردر جومو t70.3590

رکوردر جومو t70.3590

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir