دستگاه های رطوبت سنج، جهت اندازه گیری رطوبت در اغلب شرایط هوایی و تهویه ای طراحی شده است. سنسورهای رطوبت، مقدار رطوبت را به صورت نسبی اندازه گیری می کنند و متناسب با آن یک سیگنال آنالوگ به صورت استاندارد جریان و یا به صورت استاندارد سیگنال تولید می کنند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری رطوبت فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری رطوبت JUMO

سنسور رطوبت جومو t90.7020

سنسور رطوبت جومو t90.7020

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7021

سنسور رطوبت جومو t90.7021

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7023

سنسور رطوبت جومو t90.7023

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت  t90.7025 JUMO

سنسور رطوبت t90.7025 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت t90.7027 JUMO

سنسور رطوبت t90.7027 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت t90.7031 JUMO

سنسور رطوبت t90.7031 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7032 JUMO

سنسور رطوبت جومو t90.7032 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir