دستگاه های رطوبت سنج، جهت اندازه گیری رطوبت در اغلب شرایط هوایی و تهویه ای طراحی شده است. سنسورهای رطوبت، مقدار رطوبت را به صورت نسبی اندازه گیری می کنند و متناسب با آن یک سیگنال آنالوگ به صورت استاندارد جریان و یا به صورت استاندارد سیگنال تولید می کنند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری رطوبت فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری رطوبت JUMO

سنسور رطوبت جومو t90.7020

سنسور رطوبت جومو t90.7020

Hygro and Hygrothermo Transducers (capacitive) for climatic applications

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7021

سنسور رطوبت جومو t90.7021

Hygro Transducer or Hygrothermal Transducer and CO2 Measuring Probe for Climate Monitoring

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7023

سنسور رطوبت جومو t90.7023

Humidity and temperature transducers for industrial applications

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت  t90.7025 JUMO

سنسور رطوبت t90.7025 JUMO

Intrinsically Safe Industrial Measuring Probes for Humidity, Temperature, and Derived Variables

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت t90.7027 JUMO

سنسور رطوبت t90.7027 JUMO

Capacitive hygrothermal transducers with intelligent interchangeable probes

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت t90.7031 JUMO

سنسور رطوبت t90.7031 JUMO

Hygro/hygrothermal transducers (hygrometric)

نمایش جزئیات
سنسور رطوبت جومو t90.7032 JUMO

دیدگاه کاربران