این اندازه گیری تحت عنوان تعیین موقعیت سطح واسط بین دو ماده شناخته می شود. این موارد در اکثر اوقات به صورت سیال هستند. با این حال ممکن است در مواردی به صورت جامد یا ترکیبی از جامد و مایع نیز باشند. سطح واسط می تواند بین مایع و گاز، مایع و بخار یا دو مایع باشد. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری سطح فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری سطح JUMO

سنسور اندازه گیری سطح جومو t40.1015
سنسور اندازه گیری سطح جومو t40.2090
سنسور اندازه گیری سطح جومو t40.4391
سنسور اندازه گیری سطح جومو t40.4392
سنسور اندازه گیری سطح جومو t40.4753

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir