کمیت فشار، یکی از رایج ترین متغیرهای اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است. به همین دلیل روش های مختلفی برای تعیین و اندازه گیری آن وجود دارد. اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار، فشار آب تزریقی، فشار کندانسور، فشار روغن و ... باشد. اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح و دبی در روش های اختلاف فشار نیز اهمیت دارد. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری فشار جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1001 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1001 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1002 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1002 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1005 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1005 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1006 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1006 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1009 جومو
سنسور آنالیز مایعات t40.1010 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1010 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1011 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1011 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1012 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1012 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات t40.1050 جومو

سنسور آنالیز مایعات t40.1050 جومو

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir