اندازه گیری فشار جومو

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 6027
اندازه گیری فشار جومو

کمیت فشار، یکی از رایج ترین متغیرهای اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است. به همین دلیل روش های مختلفی برای تعیین و اندازه گیری آن وجود دارد. اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار، فشار آب تزریقی، فشار کندانسور، فشار روغن و ... باشد. اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح و دبی در روش های اختلاف فشار نیز اهمیت دارد. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری فشار فعالیت دارد.

محصولات

سنسور آنالیز مایعات t40.1001 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS Pressure transmitter

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1002 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS C08 OEM pressure transmitter - basic

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1005 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS HP OEM-Pressure Transmitter - High pressure

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1006 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS SI OEM-Pressure Transmitter

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1009 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS DR OEM-Pressure Transmitter - Cabinet

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1010 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS S05 OEM pressure transmitter - universal

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1011 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS S06 OEM-Pressure transmitter - Low pressure

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1012 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS C18 SW OEM pressure transmitter - seawater

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.1050 جومو

مدل: کد سفارش:

JUMO MIDAS DP10 Differential Pressure Transmitter

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.2005 JUMO

مدل: کد سفارش:

Multi-range pressure and differential pressure transmitter

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.2050 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO dTRANS p31 Pressure transmitter for elevated media temperatures

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات t40.2051 JUMO

مدل: کد سفارش:

JUMO dTRANS p32 Pressure Transmitter

مشاهده جزئیات