فرآیند تجزیه و تحلیل مایعات (آنالیز و آنالیزورهای مایعات) جهت اندازه گیری غلظت، رسائی، PH و اندازه گیری انواع مایعات شامل اندازه گیری آمونیاک، کلر، دی اکسید کلر، غلظت، رسانایی، اوزون، اسید پراستیک، اکسیداتیو، آب فوق خالص، اکسیژن (حل شده)، پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات آنالیز مایعات فعالیت دارد.

لیست محصولات آنالیز مایعات جومو

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1005

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1005

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1020

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1020

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1030

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1030

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1040

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1040

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1050

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1050

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1081

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1081

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1082

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1082

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1083

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1083

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1085

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1085

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir