آنالیز مایعات جومو

  • امتیاز:
  • 4.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 6513
آنالیز مایعات جومو

فرآیند تجزیه و تحلیل مایعات (آنالیز و آنالیزورهای مایعات) جهت اندازه گیری غلظت، رسائی، PH و اندازه گیری انواع مایعات شامل اندازه گیری آمونیاک، کلر، دی اکسید کلر، غلظت، رسانایی، اوزون، اسید پراستیک، اکسیداتیو، آب فوق خالص، اکسیژن (حل شده)، پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرند. ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات آنالیز مایعات فعالیت دارد.

محصولات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1005

مدل: کد سفارش:

JUMO ecoLine / JUMO BlackLine pH and redox combination electrodes

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1020

مدل: کد سفارش:

JUMO tecLine pH, JUMO tecLine Rd

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1030

مدل: کد سفارش:

pH and Redox Combination Electrodes for laboratory measurements with glass or plastic shaft

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1040

مدل: کد سفارش:

Ammonia-sensitive sensor for ammonia measurements in aqueous solutions

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1050

مدل: کد سفارش:

ISFET pH combination electrode

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1081

مدل: کد سفارش:

JUMO glass pH electrodes

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1082

مدل: کد سفارش:

JUMO single/twin redox electrodes

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1083

مدل: کد سفارش:

JUMO reference electrode

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.1085

مدل: کد سفارش:

JUMO compensation thermometers

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.2551

مدل: کد سفارش:

JUMO dTRANS pH 02 Transmitter/controller for pH, redox, ammonia, standard signals and temperature

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.2552

مدل: کد سفارش:

JUMO dTRANS CR 02 Transmitter/controller for conductivity, TDS, resistance, standard signals and temperature

مشاهده جزئیات

سنسور آنالیز مایعات جومو t20.2553

مدل: کد سفارش:

JUMO dTRANS AS 02 Transmitter/controller for standard signals and temperature

مشاهده جزئیات