اندازه گیری دما، مربوط به انتقال انرژی حرارتی از سیال فرآیند به تجهیزات اندازه گیری است. از این رو ابزار اندازه گیری باید به نوعی، به دما وابسته باشد. در کاربردهای صنعتی دو نوع سنسور دما وجود دارد: تماسی و غیر تماسی ... شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) فروشنده محصولات شرکت جومو (JUMO)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ابزار دقیق از جمله تجهیزات اندازه گیری دما فعالیت دارد.

لیست محصولات اندازه گیری دما جومو

ترموکوپل t40.2057 JUMO

ترموکوپل t40.2057 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t40.4452 JUMO

ترموکوپل t40.4452 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.1540 JUMO

ترموکوپل t60.1540 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.2010 JUMO

ترموکوپل t60.2010 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.2021 JUMO

ترموکوپل t60.2021 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.2025 JUMO

ترموکوپل t60.2025 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.2026 JUMO

ترموکوپل t60.2026 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.2031 JUMO

ترموکوپل t60.2031 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات
ترموکوپل t60.3021 JUMO

ترموکوپل t60.3021 JUMO

مدل:
کد سفارش:
شرکت سازنده: JUMO
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir