ترانسفورماتورهای جریان کوربالانس (CBCT) امکان حس جریان نشتی زمین را فراهم می آورند . این ترانسفورماتورها به گونه ای طراحی شده اند که به رله های تشخیص نشت جریان زمین متصل گردند . که توانایی تولید سیگنال قطع را دارا می باشند . انواع کوربالانس یک تکه , پیوسته (Closed) و دو تکه (Split core) جهت اندازه گیری نشت جریان و اتصال به رله های ارت فالت از سوی شرکت Contrel ارائه گردیده است . شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی شرکت Contrel ، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع رله ارت فالت و ترانسفورماتور جریان کوربالانس (CBCT) فعالیت دارد .

لیست محصولات کوربالانس

ترانس جریان کوربالانس CTD-1/28

ترانس جریان کوربالانس CTD-1/28

مدل: CTD-1/28
کد سفارش: CTD-1/28
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
کوربالانس ZIS RCT

کوربالانس ZIS RCT

مدل: ZIS RCT
کد سفارش: ZIS RCT, ZIS RCT 38,ZIS RCT 57, ZIS RCT 70, ZIS RCT 120, ZIS RCT 210
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M

ترانسفورماتور جریانی خاص CT-1M

مدل: CT-1M
کد سفارش: CT-1M
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/22 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/22 ( CBCT

مدل: CT-1/22
کد سفارش: CT-1/22
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/35 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/35 ( CBCT

مدل: CT-1/35
کد سفارش: CT-1/35
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/60 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/60 ( CBCT

مدل: CT-1/60
کد سفارش: CT-1/60
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCT

ترانس جریان کوربالانس (CT-1/80 (CBCT

مدل: CT-1/80
کد سفارش: CT-1/80
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/110 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/110 ( CBCT

مدل: CT-1/110
کد سفارش: CT-1/110
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات
ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/160 ( CBCT

ترانس جریان کوربالانس ( CT-1/160 ( CBCT

مدل: CT-1/160
کد سفارش: CT-1/160
شرکت سازنده: Contrel
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir