ترانسدیوسرهای هال افکت (اثر هال) سری CE-H شرکت SSET مابین ورودی و خروجی ترانسدیوسر، ایزولاسیون الکتریکی قوی ای ایجاد می کند. خروجی ترانسدیوسر نشان دهنده مقدار حقیقی جریان مستقیم، متناوب و پالسی در ورودی می باشد.این سری ترانسدیوسرها مزایای بسیاری دارند ازجمله زمان پاسخ سریع، قابلیت اضافه بار زیاد، استقلال درجه حرارت خوب، خروجی قابل تنظیم متوالی، ثبات بالا و غیره می باشند. این ترانسدیوسرها دارای بدنه های مختلفی از جمله A, B, C, E و غیره و خروجی های مختلف ولتاژی و جریانی می باشند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) نماینده شرکت (SSET)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و انواع ترانسدیوسر هال افکت فعالیت دارد.

لیست محصولات ترانسدیوسر جریان هال افکت

ترانسدیوسر آنالوگ جریان هال افکت

ترانسدیوسر آنالوگ جریان هال افکت

ترانسدیوسر آنالوگ جریان هال افکت CE-IZ04-35A1 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 600 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
ترانسدیوسر جریان هال افکت

ترانسدیوسر جریان هال افکت

ترانسدیوسر آنالوگ جریان هال افکت CE-IZ04-35A2 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 500 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
ترانسدیوسر هال افکت

ترانسدیوسر هال افکت

ترانسدیوسر هال افکت CE-IZ04-35A4 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 800 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
هال افکت جریان

هال افکت جریان

هال افکت جریان CE-IZ04-35B3 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 2500 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
هال افکت

هال افکت

هال افکت جریان CE-IZ04-35B4 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 1500 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
ترانسدیوسر اثر هال

ترانسدیوسر اثر هال

هال افکت جریان CE-IZ04-35B6 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 2500 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
سنسور هال افکت

سنسور هال افکت

هال افکت جریان CE-IZ04-35C9 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 1000 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات
سنسور اثر هال

سنسور اثر هال

هال افکت جریان CE-IZ04-T5C9 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 800 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی خاص (سفارشی) می باشد.

نمایش جزئیات
سنسور جریان هال افکت

سنسور جریان هال افکت

سنسور جریان هال افکت CE-IZ04-35E5 شرکت SSET مناسب جهت اندازه گیری جریان های مستقیم (DC) تا 500 آمپر و جریان های کوچک تا 10 آمپر با ولتاژ تغذیه 12ولت و خروجی 0 تا 5 ولت می باشد.

نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران