شرکت برنیکا

لیست اخبار

bornica

bornica in fact is wrong type of bornika or borna niroo karan company please attention anothe domains that are using bornica name all of them are fake and only true address is bornika with K tages: bornica, bornica company, borna niroo karan, bornica

مشاهده جزئیات

bornica

bornica در حقیقت اشتباه نوشتاری شرکت برنیکا یا برنا نیرو کاران یا bornika می باشدکه متاسفانه برخی مشتریان به اشتباه بجای حرف K از حرف C استفاده می کنند. جالب اینجاست که برخی از سودجویان از بزرگی نام برنیکا سوء استفاده نموده اند و دامین هایی با نام جعلی Bornica به ثبت رسانده اند تا مشتریان ما به اشتباه به سایت آن ها هدایت شوند. از کلیه دوستان و همکاران تقاضا می شود که کاملا حواسشان به این موضوع باشد که سایت و ایمیل حقیقی این شرکت با حرف K بوده و سایر دامین ها جعلی می باشد

مشاهده جزئیات

موجودی انبار رله های کمکی relpol تکمیل شد

موجودی انبار رله های کمکی relpol تکمیل شد

مشاهده جزئیات

برچسب ها