bornica

bornica در حقیقت اشتباه نوشتاری شرکت برنیکا یا برنا نیرو کاران یا bornika می باشدکه متاسفانه برخی مشتریان به اشتباه بجای حرف K از حرف C استفاده می کنند. جالب اینجاست که برخی از سودجویان از بزرگی نام برنیکا سوء استفاده نموده اند و دامین هایی با نام جعلی Bornica به ثبت رسانده اند تا مشتریان ما به اشتباه به سایت آن ها هدایت شوند. از کلیه دوستان و همکاران تقاضا می شود که کاملا حواسشان به این موضوع باشد که سایت و ایمیل حقیقی این شرکت با حرف K بوده و سایر دامین ها جعلی می باشد www.bornika.ir info@bornika.co 021-66754321 021-66714700 برچسب ها: bornica, شرکت bornica, ایمیل bornica , تایپ اشتباه bornica, bornica

برچسب ها