برق گران خواهد شد

قیمت تمام شده تولید برق برای هر واحد اگر ١٠٠ تومان باشد توانیر در حال حاضر ٣٠ تومان آن را از مصرف کنندگان دریافت می کند . معلوم است که در این وضع طرح تازه ای برای اجرا وجود ندارد و فعالان صنعت برق نیز کاری نخواهند داشت . اگر حالا قیمت برق مصرف کننده ٥٠ درصد افزایش یابد و محقق شدن درآمد بیشتر از سوی توانیر می تواند راهی برای کار بیشتر باشد. آنچه در بالا خواندید بخشی از سخنان هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق است که روز دوشنبه ١٧ اسفند ماه در محل اتاق بازرگانی ایران و درجمع اعضای سندیکا ی برق بیان کرد. وقتی معاون وزیر نیرو بیان کرد که افزایش ٥٠ درصدی قیمت برق می تواند چاره ساز باشد پرسید آیا خبرنگار در نشست حاضر است . این پرسش و تاکید وی بر اینکه امیدوارم این مطلب رسانه ای نشود حاضران احتمال دادند که کلید افزایش قیمت برق زده شده است . فلاحتیان اما یک خبر مهم دیگر هم داد وگفت : بر اساس مصوبه بودجه سال١٣٩٥ از این به بعد توانیر پولی به سازمان هدفمندی نمی دهد و به نظر می رسد که منابع مالی بیشتری در اختیار توسعه صنعت برق قرار می گیرد . معاون وزیر نیرو تاکید کرد : اقتصاد ایران بدون چون و چرا نیاز به منابع ارزی با منشا خارجی دارد زیرا سقوط قیمت نفت منابع ارزی ایران را به شدت کاهش داده است و تکافوی نیازهای سرمایه ای ایران را نمی دهد . شاید دغدغه بخش خصوصی که بیم دارد در مذاکرات نادیده گرفته شود را بتوانیم بر طرف کنیم.

برچسب ها