توليد برق ‌ارزان از ريل‌هاي قطار

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 142

نسل جديد قطارهای سرعتی جهان كه لوكوموتيوهای آنان نيز ساختار فوق آيروديناميكی دارند نشان‌دهنده آن است كه در سراسر جهان به طراحی قطارهای مجهز به فناوریهای پيشرفته توجه زيادی می شود. تقريبا هر كسی كه در نزديكی ريل‌های راه‌آهن زندگی می كند به شما خواهد گفت كه قطارهای تندرو كه اتفاقا شمار آنها به سرعت در حال افزايش است در حين حركت روی ريل جريان قابل توجهی از باد توليد می كنند.شايد برای بسياری از افراد اين جريان هوا چيزی چندان عجيب و هيجان‌انگيزی نباشد اما برای طراحان صنعتی نظيركوان جينگ و الساندرو لئونتی نبايد از كنار كوچك‌ترين تحولاتی كه مي‌توان از آنها برای توليد انرژی استفاده كرد بی تفاوت عبور كرد. آنها برای اين‌كه ايده‌شان را به واقعيت تبديل كنند به فكر نصب دستگاهی روی ريل قطار افتاده‌اند كه همزمان با عبور قطار از روی ريل، جريان هوای توليد شده توربين موجود در اين مجموعه را به گردش درآورده و در نتيجه الكتريسيته توليد كند. اين دستگاه كه تحت عنوان T-box شناخته می شود قابليت نصب روی ريل راه‌آهن و خطوط ريلی مترو را نيز دارد و جدای از اين دو مكان از پيش در نظر گرفته شده می توان از آن در ساير نقاطی كه همواره منابع مستعد توليد انرژی به هدر می روند استفاده كرد.

برچسب ها