توصیه های ایمنی در ماه محرم

تعداد بازدید: 107

به منظور حفظ جان عزاداران حسینی در ماه محرم رعایت نکات زیر الزامی است مراقب برخورد تاج علم های عزاداری با شبکه های برق باشید

هنگام حرکت دادن پرچم های عزاداری مراقب برخورد آنها با شبکه های برق باشید

برچسب ها