پریزهای برق با عملکرد کلیدی

تعداد بازدید: 88

پریز‌های برقی که به صورت کلید برق تهیه شده‌اند و با بالا یا پایین زدن کلید، جریان برق بدون نیاز به کشیدن وسیله برقی از پریز قطع می‌شود.

برچسب ها