بلندترین برج خورشیدی جهان

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 468

در اشالیم در صحرای نگو در سرزمین اشغالی ، 55 هزار اینه در مساحتی به اندازه 400 زمین فوتبال شرایطی است که برای ساخت بلتدترین برج خورشیدی جهان در نظر گرفته شده است.

این پروژه عظیم منطقه ای به مساحت یک میلیون متر مربع را پوشش می دهد. قرار است برج خورشیدی 240 متر ارتفاع داشته باشد. این پروژه سال اینده تکمیل می شود و هدف از ان تامین برق صد در صدی است.