قویترین جریان الکتریکی در دنیا

تعداد بازدید: 99

قویترین جریان الکتریکی دردنیا مربوط به فوران سیاهچاله های ابرپرجرم و تشعشعات ذرات باردار است که تنها در یک هزارم (0.001) ثانیه اونها می توانند نیروی برق بشر را برای 20 تریلیون سال آینده تامین کنند.

برچسب ها